Tarih

1921 anayasası (Teşkilatı Esasiye) özellikleri

1921 Anayasası ve Özellikleri (20 Ocak 1921)

 • Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasasıdır.
 • TBMM tarafından hazırlanan ilk anayasadır.
 • I. İnönü Savaşından sonra hazırlanmıştır.
 • Olağanüstü koşullardan dolayı 23 maddelik bir anayasadır.
 • Çerçeve anayasası niteliği gösterir.
 • Çift dereceli seçim sistemi benimsenmiştir.
 • Seçimlerin iki yılda bir yapılması benimsenmiştir.
 • Seçmen yaşı 18’dir.
 • Bu Anayasa ile monarşik devlet anlayışı son bulmuştur.
 • 1921 Anayasası tek yumuşak anayasıdır.
 • 1921 Anayasası laik değildir. (Teokratiktir)
 • 1921 Anayasası temel haklardan hiç söz etmez.
 • Yargıdan söz etmeyen tek anayasadır.
 • Güçler birliği ilkesi ve Meclis Hükümet, Sistemini benimsemiştir.
 • Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir ifadesiyle milli egemenlik ilkesini kabul eden ilk anayasadır.
 • İl, ilçe ve bucaklarda yerinden yönetim ilkesi (mahalli idareler) kabul edilmiştir.
 • Ortaya çıkan bir sorun bu anayasada çözülmezse, aksaklıkları gidermek için Kanunuesasi’den yararlanılması ilkesi kabul edilmiştir.

1921 Anayasasında 1923 yılında yapılan değişiklikler

 • Türkiye Devleti’nin hükümet biçiminin cumhuriyet olduğu belirlendi.
 • Cumhurbaşkanlarının milletvekilleri tarafından seçilmesi öngörüldü
 • Cumhurbaşkanı başbakanı, başbakan da bakanları milletvekilleri arasından seçecektir.
 • Başbakan ve bakanlar Cumhurbaşkanınca meclisin onayına sunulacaktır.
 • Devletin dini İslam ve resmi dili Türkçe’dir.

1921 Anayasası yürürlükte iken aynı zamanda Osmanlı Anayasası olan Kanunuesasi‘de yürürlükte olmuştur. Nedeni ise, 1921 Anayasasının eksikliklerini gidermek ve oluşabilecek tepkileri önlemektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir