1921 anayasası (Teşkilatı Esasiye) özellikleri


1921 Anayasası ve Özellikleri (20 Ocak 1921)

 • Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasasıdır.
 • TBMM tarafından hazırlanan ilk anayasadır.
 • I. İnönü Savaşından sonra hazırlanmıştır.
 • Olağanüstü koşullardan dolayı 23 maddelik bir anayasadır.
 • Çerçeve anayasası niteliği gösterir.
 • Çift dereceli seçim sistemi benimsenmiştir.
 • Seçimlerin iki yılda bir yapılması benimsenmiştir.
 • Seçmen yaşı 18’dir.
 • Bu Anayasa ile monarşik devlet anlayışı son bulmuştur.
 • 1921 Anayasası tek yumuşak anayasıdır.
 • 1921 Anayasası laik değildir. (Teokratiktir)
 • 1921 Anayasası temel haklardan hiç söz etmez.
 • Yargıdan söz etmeyen tek anayasadır.
 • Güçler birliği ilkesi ve Meclis Hükümet, Sistemini benimsemiştir.
 • Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir ifadesiyle milli egemenlik ilkesini kabul eden ilk anayasadır.
 • İl, ilçe ve bucaklarda yerinden yönetim ilkesi (mahalli idareler) kabul edilmiştir.
 • Ortaya çıkan bir sorun bu anayasada çözülmezse, aksaklıkları gidermek için Kanunuesasi’den yararlanılması ilkesi kabul edilmiştir.

1921 Anayasasında 1923 yılında yapılan değişiklikler

 • Türkiye Devleti’nin hükümet biçiminin cumhuriyet olduğu belirlendi.
 • Cumhurbaşkanlarının milletvekilleri tarafından seçilmesi öngörüldü
 • Cumhurbaşkanı başbakanı, başbakan da bakanları milletvekilleri arasından seçecektir.
 • Başbakan ve bakanlar Cumhurbaşkanınca meclisin onayına sunulacaktır.
 • Devletin dini İslam ve resmi dili Türkçe’dir.

1921 Anayasası yürürlükte iken aynı zamanda Osmanlı Anayasası olan Kanunuesasi‘de yürürlükte olmuştur. Nedeni ise, 1921 Anayasasının eksikliklerini gidermek ve oluşabilecek tepkileri önlemektir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir