A tipi kişilik özellikleri nelerdir?


A tipi kişilik yapısına sahip insanların özellikleri

 • Genel olarak telaşlı,
 • Aceleci,
 • Titiz,
 • Detaycı,
 • Zaman zaman takıntılı,
 • Hırslı,
 • Rekabet duyguları fazla,
 • Başkalarının düşüncelerine gereğinden fazla önem veren,
 • Duygularını ifade etmekten kaçınan,
 • Mükemmeliyetçi,
 • Ekip ilişkilerinde ve çalışmalarında zor insanlar.

Katı ve uyumsuz davranışlar gösterebilirler, kendi doğrularına sıkı sıkıya bağlıdırlar. Karşıt fikirlere açık değillerdir, eleştiriye karşı abartılı tepkiler verirler, yapılan bir hatayı uzun süre gündemde tutabilirler ve bu konuyu hayatlarının en önemli meselesi haline getirebilirler. Katı kuralları vardır, esnek değillerdir. Amaçları uğruna her şeyi feda edebilirler. Benmerkezci bir düşünce yapıları vardır. Lider tutumuna sahiptirler. Agresif ve tahammülsüzdürler. Genel yapı olarak tez canlı, hareketli ve planlıdırlar. Attıkları her adımı planlamak isterler, böylece hayatlarındaki her şeyi kontrol altına tutabileceklerini düşünürler. Son derece zeki ve yaratıcıdırlar.

Farklı düşünceleri vardır. Geniş bir hayal gücüne sahiptirler, meraklıdırlar ve araştırmacı yönleri gelişmiştir. Gelecekle ilgili olarak pek çok plan, proje üretebilirler, hemen her konuda ilginç fikirler geliştirebilirler. Bu düşünceler nedeniyle zaman zaman dikkatsiz ve dalgın olabilirler.

Düşündükleri her şeyi hemen gerçekleştirmek isterler, bu bakımdan gereğinden fazla aceleci davranabilirler. Sıra bekleme, isteklerini erteleme ve bekleme konusunda sabırsızdırlar. Başkalarından emir almak ya da başkaları için bir şeyler yapmak ağır ve zor gelir. Yasaklamalara, kısıtlamalara direnç gösterirler ve kurallara uymak istemezler. İnatçıdırlar. Olumlu ve olumsuz pek çok özelliği yapılarında görmek mümkündür. Çabuk sinirlenmek, öfkelerine yenilmek gibi duygusal zaafları vardır. Bazı tutumları nedeniyle kolaylıkla yanlış anlaşabilirler. Bu nedenle de kolay incinirler. Alıngan davranabilirler.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir