Aids
Sağlık

Aids Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Aids Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Aids en yaygın olarak cinsel ilişki ve kan yolu ile ve bedenden çıkan,kan, süt ve idrar gibi salgılar aracığıyla bulaşan bir hastalıktır. AİDS bakterilerden daha küçük HİV (Human Immunodefıciency virüs) adı verilen bir virüs tarafından olmaktadır.

Homoseksüel kişiler arasında da yaygındır. tedavisi bugün için olanaksız olan hastalıklardan biridir. AİDS basit bir hastalık değildir, kişinin genel olarak hastalıklara karşı var olan direncini kırarak pek çok diğer hastalıklara neden olmasına yol açar. Bu nedenle hastalığın semptomlarıda çok çeşitlidir.

Bireylerde AİDS virüsü olup olmadığını gösteren testler yapılabilmektedir. Ancak, kişide virüsün varlığı saptandığında bu sonuç virüs taşıyan kişinin gelecekte AİDS hastası olacağını göstermez. Birey virüsü aldıktan sonra hastalık dört aşama içinde ilerlemekte ve bunlarda en sonuncu aşama AİDS adını almaktadır. Virüs alındıktan sonra 5 ila 10 yol içinde AİDS ortaya çıkmaktadır. virüs alanın yaklaşık %50’si AİDS hastalığına yakalanmaktadır. Gözlemsel verilere göre hastalığa yakalanan bireylerin %50 sinin on sekiz ay %80 i ise 3 yıl içinde hayata veda etmektedirler. AİDS hastalığı 1970 li yıllarda görülmüş ve hızla yayılmıştır. Halen 120 ülkede olduğu bilinmektedir. Ülkemizde az sayıda olmakla bilinmektedir. Ülkemizde az sayıda olmakla bilinmekte bu ülkeler arasındadır. Yoğun çalışmlara rağmen AİDS se tedevisi ve bedendeki virüsü yok edecek bir edecek bir tedevi bulunmamıştır. Halen tedavisi mümkün olmayan bir hastalıktır. bulunan ilaçlar ilk üç aşamasında olan virüse engel olabilmektedir.

Ancak AİDS’yi tedavi etmemektedir. Dünya Sağlık Örgütü AİDS araştırması ve programlamları için her yıl 1.5 milyar dolara yakın para harcadığı halde, AİDS hastalığı tedevisi bilinmeyen cinsel hastalıklar listesinde bulunmaktadır. WHO istatistiklerine göre dünyada her yıl 250 milyon kişi bel soğukluğu, 50 milyon kişide frengi hastaslığına yakalanmaktadır. Ülkemizde de grup hastalıklarının sıklığı tam olarak bilinmemekle birlikte dünyadaki genel eğilime paralel olarak arttığı gözlenmektedir. Günümüzde AİDS ile mücadele AİDS’ye yakalanmamaktır. Bireyler bu bulaşıcı hastalıktan korunarak ve AİDS virüsünden kaçarak önlem almaktadırlar.

Bazı aşılar vucudun bağışıklık sistemini güçlendirmeyi amaçlandırmaktadır. Bugün ise hastalığa yakalanmamak için izlenecek en iyi yöntem riski yüksek kişilerle cinsel ilişkide bulunmaktan kaçınmak ve cinsel ilişkileri güvenli koşullarda önlem alarak yapmak olarak görünmektedir. AİDS yakalanan hastalar hastalığın yarattığı organik kökenli problemleri yanında, büyük ruh sıkıntılar, korku, kaygı, kızgınlık ve yalnızlık duyguları içindedirler. Virüs kendisi için büyük bir tehdit oluşturmakta ve ölüm korkusu içinde yer almaktadırlar.

AİDS’li kişilerle psikolojik danışma yaparken iki vurgulamakta yarar vardır. Bunlardan birincisi AİDS virüsü taşıyan birisinin AİDS olacağı kesin değildir. Virüsü almış kişilerin en az, üçte birinin gelecek altı ile sekiz yıl içinde AİDS olması olasılığı bulunduğu vurgulanmalı, yaşama gücü ve cesaret verilmelidir. İkincisi ise virüs olduğu saptanan kişi bunu cinsel veye homoseksüel ilişkiler, aşı iğnesini paylaşma ne kan verme gibi virüsün başkalarınada geçmesine neden olabilmektedir.

Bağışıklık sisteminin düşmesi nedeniyle vücudun hemen her yerinde enfeksiyonlar oluşabilir. Ama virüs girdikten sonra ilk evvela antileröveler sendromu denilen ağır bir gribe benzeyen bir hastalık oluşur. Bazen kişilerin hiç anlam veremediği giderek uzamış ağır bir gribal enfeksiyon sanılan tablo aslında HIV enfeksiyonu olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir