Akdeniz Bölgesinin Bölümleri


akdeniz bölgesi
akdeniz bölgesi

Adana bölümü

 • Bölümdeki tarım alanı Antalya Bölümü’ne göre daha fazladır.
 • Yer şekillerinden dolayı bölümün hinterlandı geniştir.
 • Akdeniz iklimi hakimdir.
 • Yağış miktarı Antalya Bölümü’ne göre daha azdır.
 • Temel geçim kaynağı tarımdır.
 • Bölümde sanayi, Antalya Bölümü’ne göre daha çok gelişmiştir.
 • Bölüm, turizm açısından geri kalmıştır.

Antalya bölümü

 • Yer şekillerinin engebeli ve karstik alanlar fazla olduğu için tarım alanları dardır.
 • Bölümün hinterlandı dardır.
 • Akdeniz iklimi hakimdir.
 • Yağış miktarı fazladır. Antalya’ya 1052 mm yağış düşer.
 • Bölümün nüfus miktarı azdır, Bölge nüfusunun %28ini barındırır.
 • Temel geçim kaynağı tarımdır.
 • Sanayi geri kalmıştır.
 • Bölüm, turizm açısından çok gelişmiştir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir