Ali Şir Nevai Kimdir?


Ali Şir Nevai’nin Hayatı

Ali Şir Nevai 1441 yılında Herat şehrinde doğdu. Aslı Uygur Türklerinden ve Timur soyundan olduğu söylenmektedir. Ali Şir Nevai doğduğu şehirde 1501 yılında vefat etmiş, kendi yaptırdığı türbesine gömülmüştür.

Ali Şir Nevai ünlü bir Çağatay ozanı olup Çağataycayı çok iyi kullanan bir yazardı. Bir zamanlar farsça dili ile şiir yazmak Türk gençleri arasında ilgi gördüğü zamanlar Çağatay Türkçesi ile yazmayı tercih etmiş, hatta Türk dilinin farsça dili karşısında savunan kişilerden birisi olmuştur. Çoğunun aksine Türkçe bir şiir dili olarak işlemiş bütün Türk topluluklarının dil ve edebiyat sayesinde birleştirmeyi amaçlamıştır. Zaten eserlerinde Kırım, Anadolu, Azerbaycan’da ve bütün Türk yurtlarında sevilerek okunmuştur.

Ali Şir Nevai Türk dilinin önemini bütün Türk dünyasına hatta diğer ulusları fark ettirebilmek için Bilge Kağan ve Kaşgarlı Mahmut’tan sonra dilin milli birlik konusundaki değerini görerek Türkçe’yi öne çıkarmak için savunan en önemli üçüncü şahsiyet olarak bilinmelidir. Türk edebiyatımızdaki önemli kişiler arasındaki yerini işte bu fikir etrafındaki gayretli çalışmaları sayesinde kazanmıştır.

Ali Şir Nevai’nin Başlıca Eserleri:

1. Bedâyiü’l- Bidâye
2. Bedâyiü’l- Vasat
3. Nevâdirü’l- Nihâye
4. Nevâdirü’ş- Şebâb
5. Fevâyiü’l- Kiber
6. Hazaniü’l- Meânî
7. Farsça Divan


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir