Amasya Evlerinin Mimari Özellikleri


Amasya Evlerinin Mimari Özellikleri

Osmanlı dönemine ait birçok tarihi dokuyu içerisinde barındıran Amasya evleri çok popülerdir. Günümüzde bile 19.yy’dan bu tarihe kadar gelen tarihi evler bulunmaktadır. Ancak Amasya deprem kuşağında yer aldığı için ve evler de dayanıksız olan malzemelerden yapıldığı için sayıları azdır.

Amasya
Amasya

Amasya evleri genel olarak bağdadi ve hımış denilen teknikler ile yapılmıştır. Birbirlerine bitişik olma özelliği gösterirler. Amasya evlerinin tam olarak mimari özelliklerini yansıtan örnekler Yalıboyu Evleridir.

Yeşilırmak kıyısında tarihi suların üzerinde bulunan evler ahşap çatı tekniği ile yapılmıştır. Evlerin çatı kısımları kerpiç dolgulu ve kırma yapılıdır. Çatının üzerine oluklu kiremit örtülerek inşası yapılmıştır. Osmanlı Devletinin geleneksel ev yapısının tüm mimari özelliklerini üzerinde taşıyan Amasya Evlerinde haremlik ve selamlık bölümleri de bulunur.

Eski dönem Amasya evleri genel olarak avlu içerisinde ya da bahçeli şekildedir. Özellikle haremlik ve selamlık bölümleri bulunan evlerde bahçeler orta kısımlarda yer almaktadır. Evler dışarıya kapalı şekilde yapılmaktadır.

Bodrum üzerinde bulunan Amasya evleri bir veya en çok iki kattan oluşmaktadır. Amasya evleri mimari açıdan eliböğrü özelliklerini taşımaktadır.

https://www.dogalist.com/


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir