• Sağlık

  Lenf ödem nedir, tanısı ve belirtileri

  Lenf ödem, vücudun belirli bölgelerinde lenf sıvısının birikim yapması ile oluşur. Lenf sıvısı en fazla kol ve bacaklarda birikir. Bu bölgelerde şişlikler ve ağrı yapar. Bu tarz şişlikler oluştuğunda hemen tedavi yapılmalıdır aksi…

 • Sağlık

  Himalaya Tuz Lambasının faydaları

  Himalaya Tuz Lambası Himalaya tuz lambası,  doğal kaya tuzunun biçimlendirilerek lamba formuna getirilmiş halidir. Ortamlarda şıklık yaratan bir ürün olduğu gibi aynı zamanda sağlığa faydalı özellikler ile de son zamanların en çok tercih…

 • Coğrafya

  Akdeniz bölgesi özellikleri

  Akdeniz bölgesi özellikleri Yer şekilleri Bölgede 3. jeolojik Dönemde Alp-Himalaya Kıvrım Kuşağı üzerinde oluşmuş kıvrımı sıradağlar bulunmaktadır. Bu sıradağlar, Toros sıradağları olarak bilinmektedir. Kıyıya paralel uzanan bu dağların etkileri şunlardır: Akdeniz ikliminin yayılış…

 • İnanç

  Hz. Muhammed’in Veda Hutbesi

  Müslümanlar Mekke’yi fethedince Medineli müminler, Hz. Muhammed’in doğduğu ve hayatının büyük çoğunluğunu geçirdiği Mekke’de kalacağını düşündüler ve üzüldüler. Onların bu endişelerinden haberdar olan Hz. Muhammed, “Hayatım sizin hayatınızla beraber olacak, ölümünün de sizin…

 • İnanç

  Bayram namazı nasıl kılınır?

  Bayram namazı senede iki kez, iki rekat olarak kılınır. Bu namazın cemaatle kılınması gerekir. Bayram namazı için ezan okunmaz, kamet getirilmez. Bayram namazı, bayramın birinci günü, güneşin doğmasından yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır.…

 • Psikoloji

  A tipi kişilik özellikleri nelerdir?

  A tipi kişilik yapısına sahip insanların özellikleri Genel olarak telaşlı, Aceleci, Titiz, Detaycı, Zaman zaman takıntılı, Hırslı, Rekabet duyguları fazla, Başkalarının düşüncelerine gereğinden fazla önem veren, Duygularını ifade etmekten kaçınan, Mükemmeliyetçi, Ekip ilişkilerinde…

 • Sağlık

  Kişilik yapısı ve stres

  İnsanın doğuştan getirdiği ve zaman içinde çevresel koşulların etkisiyle biçimlendirdiği kişilik yapısı da stresle doğrudan ilgilidir. Kişilik yapımıza göre strese tepki veririz. Toplumda kişilik ve kimlik kavramlarının ne yazık ki sıklıkla karıştırıldığını ve…

 • Kimdir

  Hz. İbrahim peygamber kimdir? hayatı

  Hz. İbrahim, Hz. Nuh Peygamber‘in oğlu Sam’ın soyundan gelmektedir. Hz. İbrahim günümüzde ülkemiz sınırları içinde bulunan Harran bölgesinde dünyaya gelmiştir. O dönemde Harran ve Şanlıurfa çevresi Nemrut adlı bir kralın hakimiyeti altındaydı. Nemrut’un…

 • Nedir

  Tecvid nedir?

    Tecvid sözlükte işi iyi ve güzel yapmak, süslemek, güzelleştirmek, iyi ve güzel söz söylemek gibi anlamlara gelir. Dini bir terim olarak ise tecvid; harfleri ve kelimeleri yerine göre uzatmak, sesleri birbirine katmak,…

 • Coğrafya

  Türkiye’nin özel konumu ve sonuçları

  Türkiye’nin özel konumu ve sonuçları nelerdir? Türkiye Asya, Afrika ve Avrupa’nın birbirine en çok yaklaştığı yerde bulunur. Asya ile Avrupa arasında köprü görevini üstlenir. Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Ermenistan, Nahcivan, Azerbeycan, İran, Irak ve…

 • Tarih

  1921 anayasası (Teşkilatı Esasiye) özellikleri

  1921 Anayasası ve Özellikleri (20 Ocak 1921) Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasasıdır. TBMM tarafından hazırlanan ilk anayasadır. I. İnönü Savaşından sonra hazırlanmıştır. Olağanüstü koşullardan dolayı 23 maddelik bir anayasadır. Çerçeve anayasası niteliği gösterir.…

 • Kimdir

  Marie Curie kimdir?

  Marie Curie 1867’de Polonya’da doğdu. Üniversite eğitimine para bulamayan Marie önce çalışarak kız kardeşinin Paris’te tıp okumasını sağladı. Kız kardeş mezun olduktan sonra Paris’e onun yanına giderek üniversite eğitimini tamamladı. 1896 yılında öğretmenlik diplomasını…

 • Tarih

  Matbaanın icadı

  XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüzdeki bilimsel birikiminin oluşmasına büyük katkısı olmuştur.  Matbaanın icat edilmesi, Dünya’nın yuvarlak olduğunun bilimsel olarak ispat edilmesi, kütle çekim kanunun keşfedilmesi ve buhar makinesinin bulunması gibi gelişmeler…