Çocuğumla Nasıl Başa Çıkabilirim


Sorunsuz Öğrenci Olur mu?

Çocuklarımız düşündüğümüz, istediğimiz  tavır ve davranışları sergilemiş olsalardı, ailede ve okulda eğitim-öğretim denilen şeye gerek kalmazdı, değil mi? Eğitim, olumsuz davranışların istendik yönde geliştirilmesi ve nihayetinde değiştirilmesidir ki bu ilk önce ailede başlar, sonra da okulda geliştirilir.

Yani okula giden çocukların sorun yaşaması ve sorun çıkarması işin doğası gereği  normaldir.

Biz hep birlikte el ele vererek bu sorunları çözmeye çalışmalıyız ki, sonuçta hayata hazır bireyler yetiştirelim. Çok değerli ebeveynler, size tavsiye edeceğimiz altın kuralları dikkate alırsanız sorunları en aza indirebilir, çocukla başa çıkabilirsiniz, hatta sıfır sorun yaşayabilirsiniz.

ÖĞRENCİ VELİLERİNE ALTIN ÖĞÜTLER

çocuk
çocuk

1. Her şeyden önce çocuklarınıza karşı çok sabırlı, soğukkanlı ve anlayışlı olmalısınız. Doğal olarak çocukların  hata yapabileceklerini peşinen kabul edip, normal karşılayınız.

2. Bir sorunla karşılaştığınızda önce çocuğunuzu dinleyin, sonra öğretmenine sorun, eğer sorun çok büyükse okul yönetimi ile de görüşmeden karar vermeyin.

3. İsteyerek veya istemeyerek de olsa çocuğunuz bir okula kayıt olduysa bundan sonra asla çocuğunuzun yanında  uygulanan eğitim sistemi hakkında tartışma yapmayınız. Eğitim sistemi, okul ve öğretmenler ile ilgili düşüncelerinizi çocuğunuzun yanında açığa vurmayınız.

4. Çocuklarınıza olumlu davranışlar kazandırmak için, evde anne-baba olarak farklı davranışlar sergilemeyiniz. Anne veya baba biri bir konuda fikir beyan etmeden önce kendi aralarında karar verip bu kararı çocuğun yanında birlikte açıklamalılar. Yani birinin söylediğine diğeri olumsuz tepki verirse çocuk da olumsuz yönde etkilenecektir.

5. Unutulmamalı ki, çocuklar her zaman   önce anne-babayı kendine model seçer. Onun yaşamındaki en etkili çevre ailesidir. Çocuk hayatında en  etkili örnekleri ailesinden almaktadır. Anne-baba olarak her davranışlarınızı çocuklarınıza örnek olacak şekilde düzenleyiniz.

6. Sağlıklı olmayan kimse hiç bir işte başarılı olamaz, ilkesi ile hareket ederek çocuğun sağlık problemi olup olmadığını sürekli kontrol ediniz. Sağlık, sadece fiziksel anlamda değil, zihinsel ya da psikolojik anlamda da yerinde olmalıdır.

7. Derslerinde başarılı olmasını istediğiniz çocuğunuzun yemek ögünlerini zamanında, atlamadan ve uygun beslenme kuralları çerçevesinde düzenleyiniz. Bu bağlamda kahvaltı öğünü asla geçilmemelidir.

8. Çocuğunuzun derslerinde ve davranışlarında başarılı olması için, sınıf ve özellikle rehber öğretmenlerle sürekli işbirliği içinde olunuz. Okulun rehber öğretmeninden yardım almaktan çekinmeyiniz. Herhangi bir olumsuz davranışın çözümünde rehber öğretmelerin eğitime katkısı yadsınamaz. Sorun, rehber öğretmeni de aşıyorsa psikologa gitmekten çekinmeyiniz.

9.  Çocuğunuzu en  iyi siz tanıyabilirsiniz. Çocuğunuzdan yapamayacağı ve sevmediği şeyleri kesinlikle  istemeyiniz. Onları yeteneklerinin ötesinde başarılara motive etmeye kalkmayınız. Potansiyeline uygun ve aşama aşama gelişme göstermeye özendiriniz.

10. Ailelerin en çok yaptığı yanlışlardan biri, çocuklarını başka çocuklarla veya kardeşleri ile mukayese etmeleridir. Halbuki her insan, sahip olduğu kendine özgü niteliklerle özeldir.

11. Günümüzde aileler de birbirlerinden olumlu ya da olumsuz yönde etkileşime girmektedir. Komşusu ile kendini ve çocuğunu ekonomik olarak kıyaslama yarışına girmeyiniz. Çocuğunuzun her isteğinin yerine getirilmesi  çok tehlikelidir. İsteklerin imkanlarla sınırlı olduğunu ve ailenizin ekonomik durumunu yavrunuza güzelce anlatıp ikna ediniz. Herkesin para harcama sınırının farklı olduğu ona hissettirmelisiniz ve imkanlar ölçüsünde çocuğa harçlık verilmelidir.

12. Yanlış bir yöntem olan  korkutma ve baskılardan, fiziksel cezalardan, olmayacak yasaklamalardan kesinlikle kaçınınız.

13. Çocuğunuzu aldığı notlara göre değerlendirme yapmaktan kaçınınız. Her insan farklı özelliklere sahiptir, her dersten başarılı olması beklenemez. Başarılı olduğu yönde gelişmesine destek olunuz. Bu konuda sık sık eleştirmeyiniz ve bunu başkalarının yanında asla yapmayınız.

14. Çocuklar için arkadaşlık çok önemlidir. Kimlerle arkadaşlık ettiğini kontrol ediniz, arkadaş seçimine direkt olarak müdahale etmeyiniz. Çocuklar ilkokulda çok gerçekçi seçim yapamaz. Bu doğaldır ama ileriki dönemlerde arkadaş seçimime tavsiyelerde bulunabilirsiniz.

15 . Çocuklarımızı pasifleştiren günümüz teknolojisinin olumsuz etkilerinden sosyal etkinliklere yönlendirerek kurtulabilirsiniz. Yeteneğine göre spor, sanat veya kültürel etkinliklere katılımını sağlayabilirsiniz.

Bütün bu velilere tavsiyeleri azami derecede uygulamaya çalışanlar kesinlikle başarı ve mutluluğu elde edeceklerinden hiç şüphemiz yoktur.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir