Dalgıç Pompası Nasıl Çalışır?


Pek çok alanda kullanılan dalgıç pompalar hava ve sıvı geçirmeyen kapalı bir boru içerisinde çalışan pompa tipidir. Kirli su ve temiz su için kullanılan farklı tipleri bulunur. Gelişen teknoloji ile geçmişten bugünkü hallerine gelmişlerdir.

Dalgıç pompalar tarımda, sanayide, süs havuzlarında hatta akvaryumlarda bile kullanılabilen pompa tipidir. Sistemleri kapalı bir boru içerisine entegre pompa ve bu pompayı hareket ettiren motor ile çalışır. Dalgıç pompaların en önemli özelliği hava basıncından bağımsız çalışmalarıdır. En büyük avantajı olan kapalı boru sistemi sayesinde yüzlerce metre derinliğe inebilir.

Teorik olarak dalgıç pompanın basabileceği yükseklik sınırsız olsa da genel itibari ile 500 metre derinlikten fazla basan pompa bulmak zordur. Su ihtiyacını karşılamak için bu kadarı da yeterli olur.

Türlerine göre dalgıç pompalar

Dalgıç pompa; pompa sistemi kuyunun içinde borunun alt ucunda bulunan türdür. Bu yönüyle hidrofor ve benzeri pompa tiplerinden ayrılır. İlk dalgıç pompaların motor kuvveti dışarıdan sağlanır. Sıvı yakıt ya da elektrikle çalışan bir motor kapalı borunun içinden uzatılan metal çubuğu döndürür. Bu çubuk, borunun alt ucundaki dalgıç pompa sistemini harekete geçirip yüzeye sıvı çıkışı sağlar.

Kinetik enerjiyi bir mil yardımı ile aşağıdaki bir pompaya aktarmak derinliği sınırlayan maliyeti artıran bir yöntemdir. Gelişen teknolojiyle birlikte motor ve pompa aynı sistemde bileştirilip maliyet düşüşü ve derinlik artışı sağlar.

Dalgıç pompalar kullanım amaçlarına göre farklılaşır. Foseptik çukurundan ya da çamurlu bir kuyudan su pompalayacak olan dalgıç pompa sistemi ile temiz su sistemleri farklı pompalarla tasarlanır. Kirli su iletimi için kullanılacak dalgıç pompalarda tıkanmayı engellemek için açık çark ya da yarı açık çark sistemi kullanılır. Açık/yarı açık çark sistemleri tıkanmayan ancak su kaçağı da çok olan sistemlerdir. Belli miktardaki suyu basmak için daha fazla enerji harcanır.

Temiz su pompalayacak olan dalgıç pompa ise kapalı çark sistemi ile tasarlanır. Bu sistem su kaçağı en az olanıdır. Sistemin basma gücünü motorun kuvveti ve pompanın çark sayısı belirler. Günümüzde 60 hertz frekansında çalışan motorlar tercih edilir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir