Dünyada İlk Demokrasi Hareketleri Nerede Ortaya Çıkmıştır?


Dünyada ilk demokrasi hareketleri Avrupa merkezli olarak ortaya çıkmıştır. Atina’daki şehir devlet yapılanmaları kadim Yunan Uygarlığında yönetme ve örgütlenme kavramlarına yakından tanıklık etmiştir. Şehir devlet yapılanmalarında öne çıkan ve gittikçe olgunlaşan bir yönetim şekli olarak demokrasi vardır.

Demokrasi, ilk olarak meclisler kurulup, fikir alışverişinde bulunulmaya yaramıştır. İlerleyen zamanlarda ise köleler, polis teşkilatları, kadınlar ve çocukların bir hak arama mücadelesi içine girmeleri sağlamıştır.

Daha sonraki yıllarda demokrasi hareketi Roma İmparatorluğu üzerinde etkili olarak, fikir alışverişi kurmak anlamında meclisler oluşturulmuştur. Roma da uygulanan devlet sistemi bu anlamda demokrasi hareketi olarak kabul edilebilir. Eski Hindistan döneminin devlet sistemi de ilkel demokrasi olarak bilinir.

Avrupa merkezli başlayan bu demokrasi hareketi İtalya ve İskandinav ülkelerinde de temsili olarak uygulanan devlet sistemi olmuştur. Tabi bu bölgelerde yine demokrasi daha çok erkek olanların ve vergi verenlerin elinde bulunuyordu.

Günümüze doğru, özgürleşme hareketlerinin hız kazandığı yıllar da Amerika Kıtası’nda da demokratikleşme eğilimleri görülmüştür. Amerika’nın üzerine kurulduğu sistem de demokrasi sistemi olarak kabul edilmektedir.

XX. yüzyılda ise Osmanlı Devleti ve Avusturya – Macaristan İmparatorluğunun yıkılmasıyla demokratikleşme hareketi batı merkezinden doğuya doğru kaymıştır. Buralarda da demokrasi hak ve hürriyet arayışı olarak başlamıştır. Meclisler kurulmuştur. Kadınların yönetimde direk etkisi sağlanmaya çalışılmıştır.

Dünyada ilk olarak demokrasi hareketlerinin nerelerde ortaya çıktığını, günümüz dünyasının yönetim şekillerinin nasıl oluştuğunu ve demokrasinin ortaya çıkışının günümüz dünyasını nasıl etkilediğini konu edinen bir yazı hazırladık, istifade edebilmenizi dileriz.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir