Dünya’nın Yuvarlak Olduğunun Bilimsel Olarak İspat Edilmesi


Dünya’nın şekli ile ilgili tartışmalar ilk çağlara kadar uzanır. İnsanların çoğu Dünya’nın düz olduğu fikrinde iken bazı bilim insanları dünyanı yuvarlak olduğunu ispat etmeye çalışmışlardır.

  • Thales (Tales) (MÖ 624-548) Dünya’nın yuvarlak olduğu fikrini ortaya atan bilinen ilk kişidir. Ona göre Dünya’daki karalar okyanusların üzerinde yüzen bir diske benzemektedir.
  • MÖ 590’da Pisagor Dünya’nın yuvarlak olduğu düşüncesini dile getirmiştir. Pisagor aynı zamanda ilk kez Dünya’nın Güneş etrafında döndüğü fikrini ortaya atmıştır. Hatta yaptığı matematiksel hesaplamalarala Güneş ve Ay ışığının düşüş açılarına göre Dünya’nın çevresini hesaplamayı denemiştir.
  • MÖ 384-322 yılları arasında yaşamış olan Aristo Ay tutulması sırasında Dünya’nın Ay’ın üzerine düşen gölgesinin yuvarlak olduğunu görerek aynı düşünceyi savunmuştur.
  • Bruni (978-1048) Dünya’nın yuvarlak olduğunu ve döndüğünü savunmuştur. Kendisine “Dünya dönüyorsa neden ağaçlar taşlar vb. yerlerinden fırlamıyor?” diye soranlara “Dünya’nın merkezindeki çekim gücü varlıkların dışarıya fırlamasını engellemektedir” cevabını vermiştir. Bu fikriyle yer çekim kuvvetini Newton’dan asırlarca önce ortaya koymuştur.
  • 1564-1642 yılları arasında yaşamış İtalyan gök bilimci Galileo teleskopu kullanarak gezegenleri ve yıldızları incelemiştir. İncelemeleri sonucunda gezegenlerin Güneş çevresinde hareket ettiğini ve Dünya’nın yuvarlaklığını ortaya koymuştur. Ancak 1633’te bu düşüncesi nedeniyle Engizisyon Mahkemesince yargılanmıştır. Davada “Ben inkar etsem de Dünya dönüyor.” demesine rağmen bu fikrinden vazgeçmek zorunda kalmış ve ömrünün geri kalanını ev hapsinde geçirmiştir.
  • Dünya’nın yuvarlak olduğuna dair yukarıda ortaya atılan görüşleri bilimsel olarak ispatlayan ise Portekizli denizci Macellan olmuştur. Hep batıya doğru giderek Hindistan’a ulaşabileceğine inanan Macellan Amerika’nın en güneyinden geçip Filipinler’e ulaşmıştır. Burada yerliler ile yapılan bir savaşta ölen Macellan’ın yerine geçen yardımcısı Del Kano yolculuğu tamamlayarak İspanya’ya ulaşmayı başarmıştır. Böylece Dünya’nın çevresini ilk kez dolaşarak yuvarlak olduğunu ispat etmiştir.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir