• Coğrafya

    Akdeniz bölgesinin bölümleri

    Akdeniz bölgesinin bölümleri Adana bölümü Bölümdeki tarım alanı Antalya Bölümü’ne göre daha fazladır. Yer şekillerinden dolayı bölümün hinterlandı geniştir. Akdeniz iklimi hakimdir. Yağış miktarı Antalya Bölümü’ne göre daha azdır. Temel geçim kaynağı tarımdır.…

  • Coğrafya

    Marmara bölgesi bölümleri

    Marmara bölgesi bölümleri Çatalca – Kocaeli bölümü Yer şekilleri sade ve plato görünümündedir. Türkiye’de deniz seviyesine en yakın plato Çatalca – Kocaeli Platosu’dur. Bölümün kuzeyinde Karadeniz; güneyinde Akdeniz iklimi görülür. Türkiye’de nüfus miktarının…