• Coğrafya

    Ege bölgesi özellikleri

    Yer şekilleri Bölgede 3. jeolojik dönemde Alp-Himalaya Kıvrım Kuşağı üzerinde oluşmuş hors-grabenler yaygındır. Tortulanmış sert tabakaların kırılmasıyla oluşmuş dağlara horst denir. Madra, Yunt, Bozdağlar, Aydın ve Menteşe dağları birer hosttur. Çöküntü alanlarına ise…