• Coğrafya

  Akdeniz bölgesi özellikleri

  Akdeniz bölgesi özellikleri Yer şekilleri Bölgede 3. jeolojik Dönemde Alp-Himalaya Kıvrım Kuşağı üzerinde oluşmuş kıvrımı sıradağlar bulunmaktadır. Bu sıradağlar, Toros sıradağları olarak bilinmektedir. Kıyıya paralel uzanan bu dağların etkileri şunlardır: Akdeniz ikliminin yayılış…

 • Coğrafya

  Türkiye’nin özel konumu ve sonuçları

  Türkiye’nin özel konumu ve sonuçları nelerdir? Türkiye Asya, Afrika ve Avrupa’nın birbirine en çok yaklaştığı yerde bulunur. Asya ile Avrupa arasında köprü görevini üstlenir. Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Ermenistan, Nahcivan, Azerbeycan, İran, Irak ve…

 • Coğrafya

  Türkiye’de çıkarılan önemli madenler

  Demir: En büyük demir yatakları Doğu Anadolu Bölgesindedir. Sivas-Divriği’de yaklaşık %80’i çıkarılır. Bunun dışında Hekimhan-Hasan Çelebi (malatya), Kayseri, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Sakarya, Balıkesir ve Torbalı’da çıkarılır. Çıkarılan demir madeni Ereğli, İskenderun, Karabük, Kırıkkale…

 • Coğrafya

  Türkiye’nin fiziki özellikleri

  Türkiye’nin fiziki özelliklerini (dağ, ova, akarsu, göl, plato gibi) incelemeden önce jeolojik sürecin Türkiye’de nasıl yaşandığına bakmak gerekir. I. Jeolojik zaman En uzun süren bu jeolojik devirde Türkiye’de masif (sert) kütleler denilen yerler…