Gusül Abdestinin Farzları Sünnetleri


Gusül Abdestinin Farzları,Sünnetleri ve  Ku’ran-ı Kerimde Gusül Abdesti İle Alakalı Ayet-i Kerimeler
4:43 –Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Cünüb iken de yolcu olanlar müstesna gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur, veya yolculukta bulunursanız veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince veya cinsî münasebette bulunup, su da bulamazsanız o zaman tertemiz bir toprak ile teyemmüm edin. Niyetle yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.4- Nisa Suresi 43
5:6 –Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman, yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedin, iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz temizlenin. Hasta iseniz, yahut yolculukta iseniz, yahut biriniz abdest bozmaktan gelmişse yahut kadınlara dokunmuşsanız, su da bulamamışsanız, temiz bir toprağa teyemmüm edin. Bunun için de yüzlerinizi ve ellerinizi o toprakla meshedin. Allah size bir güçlük çıkarmak istemiyor, fakat sizi temizlemek ve şükredesiniz diye de üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor.5- Maide Suresi 6

Gusül Abdestinin Farzları 

 

1-Guslün farzları 3 dür ”ağzı yıkamak (3 kere),burnu yıkamak (3 kere) ve bütün vucüdu yıkamak olmak üzere üçtür”.Bu farzların yapılış şekilleri aşağıda bildirildiği gibi yapılmalıdır

2-Ağıza ve buruna bolca su alınmalıdır.Bu hususta abdestteki ağza ve burna alınan sudan daha fazla mübalağa (abartılmalı) gösterilmelidir.

3-Vucütta iğne ucu kadar kuru herhangi bir yerin kalmamasına dikkat edilmelidir.Kulaklar ve göbek oyuğu (deliği)yıkanmalıdır.Su saçların,sakalların,kaşlar ve bıyıkların aralarına ve alttaki cilde kadar geçecektir.Bu sebeple bunların araları ve dipleri kuru kalırsa,gusül abdesti tamam olmuş olmaz.Kadınların aşağıya sarkmış olan saçlarının mutlaka yıkanması lazım değildir.Yeter ki su,bunların diplerine yetişmiş olsun yeterlidir.Erkeklerde ise,bir zaruret bulunmadığı için,böyle sarkmış saçlarında her tarafını yıkamak icap eder.

4-Kapanmış olan küpe deliklerinin içersi de yıkanılmalıdır.Şöyle ki,bu delikler ıslanmış olduğuna kuvvetli zan (inanç) meydana gelmeli,böyle bir zan meydana gelmezse kulaktaki küpe deliklerini el ile ovuşturarak ıslatmalıdır.İçlerine su zorlukla girebilecek durumda ise ;su geçecek bir tarzda el ile ıslatılıp yıkanmalıdır.

5-Tırnaklar arasında kalan kurumuş çamurların ve göz çapakları gibi şeylerinde altını yıkamalıdır.Bu lazımdır.Fakat tırnaktaki kirler,topraklar ve kınalar gusle mani olmaz.Çünkü bunlar,suyun geçmesine mani değildir.Bu husuta köylü halkı ile şehir halkı eşittir.Sahih olan görüş budur.

6-Bir özür sebebi ile sünnet olmamış kimse,gulfesini,yani sünnette kesilecek olan derinin içini yıkamalıdır.Bu lazımdır.Ancak açılmasında zorluk bulunurs,o halde yıkaması gerekmez.Çünkü bu deri,bedenin dışından sayılır,buna kadar gelene bir sidik ile abdest bozulur.

7-Dişlerşn arasında suyun geçmesine mani olacak derecede sert nohut miktarı bi yemek pazçası bulunmamalıdır.vucüdun hiç bir yerinde balık derisi ve çiğnenip kurumuş ekmek parçası gibi bir şeyler de bulunmamalıdır.Çünkü bunların altına su geçmeyince gusül sahih olmaz.

8-Ayaklarda çatlak olup da üzerlerine merhem konulmuş olduğu takdirde bakılır,eğer zarar vermeyecek ise,altlarını yıkamak gerekir.zarar verecek ise su ile üzerleri yıkanılır bu da zarar verirse,mesh ile yetinilir,mesh de zararlı ise mesh de terk edilir yapılmaz.

9-Ağzını burnunu yıkamadığını veya bir uzvunun kuru kalmış olduğunu sonradan anlayan kişinin tekrar gusül abdesti almasına gerek yoktur.Sadece unuttuğu uzuvları yıkaması yeteli olacaktır.Eğer arada farz namazı kılmış ise,o namazı tekrar kılması icap eder.

10-Gözlerin içini soğuk veya sıcak su ile yıkamak zararlı ve meşekkatli olduğu için bunu ne abdestte,ne de gusülde yıkamak gerekmez.Kişi görmeyen birisi olsa bile.Hatta göz temiz olmayan bir sürme ile sürmelenmiş olsa bile,bunu yıkamak gerekmez.Gözlerin hafifçe kapatılması da abdeste,gusle mani olmaz.Yeter ki,su kirpiklere ve pınarlara varmış olsun lazım olan budur.

Gusül Abdestinin Sünnetleri

1-Gusül abdesti almaya niyet etmek,besmele çekip misvak ile başlamak

*Niyet ,guslün sahih olması için şart değildir.Fakat sevabı vardır.Temizliğin bir ibadet sayılmasına sebebdir besmele çekip başlamak.

*Şafi’i ve malikilere göre gusül abdestinde niyet etmek fazrdır.Hanbeliler’e göre de niyet etmek,guslün sahih olmasının şartıdır.

2-Gusülde evvela elleri,oyuk yerlerini yıkamak,bedende meni ve diğer şeylerin eseri var ise ,gidermek.

3-Gusülden önce sünnet üzere abdest almak.Bir kap içinde veya toprak üzerinde abdest alınıyorsa ayaklar en sona bırakılmalıdır.

4-Abdestten sonra ilk olara üç defa başa,sonra üç defa sağ omuza,sonra da üç defa da sol omuza su dökmek ve ilk veya her su döktükçe bedeni,iyice ıslanmasıiçin ovuşturmak ve bir kap içinde veya toprak üzerinde yıkanıldığı oradan çıkarken evvela sağ,sonra da sol ayağı yıkamak.

5-Gusül abdesti alırken israf ve taktirten,yani suyu kullanmada pek fazla veya eksik olmasından kaçınmak.

6-Kimsenin göremeyeceği bir yerde yıkanmak.Fakat erkekler erkeklerde,kadınlar ise kadınlardan boş bir yer bulamadıklar takdir de,avret yerlerini peştemal ile örtenerek yıkanır.Fakat gerek erkekler gerekse kadılar peştemal vs gibi şeyler ile avret yerlerini kapatamazlar ise gusül abdestini sonraya bırakıp teyemmüm alarak namazlarını kılarlar.Bu hususa hamamlarda erkeklerin ve bayanların azami derecede dikkat etmeleri gerekmektedir.

7-Tenha bir yerde yıkanıldığında (banyo) avret yerlerini açık bırakmamalı,açık bırakılma durumu söz konusu olabilirse kıble’ye karşı yönelmemelidir.

8-Gusül abdesti alırken herhani bir dünya kelamı söylememek

9-Gusül aldıktan sonra elbiselirini giyinirken ale-l acele örtünmek.

10-Gusülden sonra bedeni bir havlu ile silmek.

11-Kişi ağzına ve burnuna su almak şartıyla akar bir suya veya büyük bir havuza girse bütün vucüdu ıslanırsa gusül abdestini yerine getirmiş olur.

12-Yağmur altında durup bütün vücudu ıslansa gusül yerine getirilmiş olur ama pek sağlıklı olmaz .

13-Yukarıda yazdığımızın dışında sünnetlere uymayan bir gusül tarzı.adabına riayet edilmemiş olur ve mekruh olur.

*Abdestte adaptan sayılan her şey gusül abdestinde de adaptan sayılır.Abdestte mekruh olarak sayılan her şey gusül abdestinde de mekruh sayılır.Gusül abdesti alınırken kıbleye dönülmez.ancak avret yerleri kapalı iken dönüşür.Gusül abdesti alırken dua okunmaz .


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir