İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980)


Genel Özellikleri

  • Nazım Hikmet’in toplumcu gerçekçi şiir anlayışının izlerinin görüldüğü ve Marksist ideolojiyi savunan sanatçıların ”Yeni Geçek”, ”And”, ”Halkın Dostları”, ”Militan” gibi dergiler etrafında bir araya gelerek oluşturdukları sanat anlayışıdır.
  • ​İkinci Yeniciler’e karşı çıkmışlardır.
  • ​Sanatsal kaygılardan uzaklaşarak şiirlerde açık , anlaşılır bir üslup kullanılmıştır.
  • ​Kendilerini toplumun sözcüsü olarak görmüşler , biçimden ziyade içeriği ön plana çıkarmışlardır.
  • ​Savundukları düşünceyi şiirlerinde söylev havasında sloganlaştırarak işlemişlerdir.
  • ​Şiirleriyle kitleleri harekete geçirmeyi amaçlamışlardır.
  • ​İkinci Yenicilerin aşırı soyut şiir anlayışı terk edilmiş, uzak çağrışımların yer aldığı somut şiir anlayışı kabul görmüştür.
  • ​Şiirlerinin temelini oluşturan Marksist ideoloji etkisiyle yerleşik sisteme karşı çıkılmış, sınıfsal çatışmalar, işçi sınıfı, kentleşme ve kentleşmenin getirdiği problemler, kadın ve doğa gibi temalar işlenmiştir.
  • ​Serbest nazım geleneğini devam ettirmişlerdir.
  • ​Şiiri emek ve alın terinin birer ürünü olarak görmüşlerdir.

Temsilcileri: Süreyya Berfe, İsmet Özel, Ataol Behramoğlu, Refik Durbaş, Kemal Özer, Nihat Behram


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir