İlk Türk Devleti Hangisidir?


Türk Devletinin geçmişi araştırıldığında İlk Türk Devletinin Asya Hun Devleti olduğu görülmektedir. Devletin kuruluş tarihinin M.Ö 220 ile M.S 300 olduğu düşünülmektedir. Çünkü devletin kuruluş tarihi net olarak bilinememektedir.

Asya Hun Devletinin ilk hükümdarı Teoman olmuştur. Teoman’dan sonra oğlu olan Mete Han devletin başına geçmiştir. Savaş taktikleri, askeri disiplini ve askeri gücü ile birçok noktanın sahibi olmuştur. Devletin ordusu savaş anında bir araya gelen siviller yerine eğitilen ve savaşa her daim hazır bulunan profesyonel askerlerden meydana gelmektedir.

Coğrafi açıdan birçok önemli noktayı ele geçiren Asya Hun Devleti bu bölgelerde tahıl ile yiyecek kaynakları sağlaması ordunun zorluk yaşamadan savaşa hazır hale gelmesini sağlamıştır. Mete Han zamanında en geniş sınırları elde eden Asya Hun Devleti, Çinlileri korkutmuş ve Çin Seddinin yapılmasına neden olmuştur.

Sonraki dönemlerde veraset sisteminin olması ve Çin entrikalarının görülmesi nedeni ile Doğu-Batı Asya Hun Devleti olarak ikiye ayrılmıştır. Batı Hun Devleti Aral Gölünün civarına göç etmiştir. Doğu Hunlar da kendi arasında ikiye ayrıldıktan sonra Çinliler tarafından ortadan kaldırılmıştır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir