Kağıt Nasıl ve Ne Zaman İcat Edilmiştir?


Kağıt insanlık için her zaman değerli olmuştur. Mısırlılar papirüs adlı kağıt kullanmıştır ve İngilizcedeki paper kelimesi de buradan gelir. Papirüsün pahalıya mal olması. Bergamaları teşvik etmiş ve parşömen bulunmuştur.

Bugün kullandığımız kağıt ise bir Çinli buluşudur. Ts’ai Lun adında bir memur 105 yılında bugün kullanılan kağıdı icat etti. Arabistan ve İran’da ise hayvan derilerine yazılmıştır.

Kağıt az bulunup pahalıydı Hz. Ömer bazen para yerine kağıt vermiştir. İlk kağıt parayı ise Kubilay Han basmıştır. İmam Şafi hayvanların kürek kemiğine yazardı ama Harun Reşit döneminde bu hale bir son verilip kağıt imalatı başladı. Her ne kadar kağıdı bulan Çinliler olsa da bunu geliştiren Müslümanlardır. Müslümanlar arasında çok kullanılan kağıt Endülüs sayesinde Avrupa’ya geçti.

Avrupa’nın ilk kağıt fabrikası Şatıbe şehrindedir. En kaliteli kağıt ise Semerkant da yapılırdı. Osmanlı ise her iş için farklı kağıtlar kullanırdı. İstanbul’da da Kağıthane ismiyle bir fabrika açılmıştır. 1719’da Fransız bilgin Rene Antoine Ferchault de Reaumur, Ormanda yürürken kağıttan yapılmış bir arı kovan gördü. Arılar ince dalları ağzına alıyor; Burada mide sıvıları ve salyaları ile karıştırıyor ve kovan yapıyorlardı. Reamur bundan esinlenip modern kağıdı buldu. Artık ucuz bir şekilde kağıt üretilebiliyordu.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir