• Coğrafya

  Karadeniz bölgesinde yetişen ürünler

  Karadeniz Bölgesinde Yetişen Ürünler Karadeniz bölgesi ürün yetiştirme açısından en çok verim alınan bölgeler arasındadır. Karadeniz bölgesi verimli topraklara sahiptir ve yeşili, doğası ve nemli toprakları sayesinde tarım için önemli bir bölge konumuna girmektedir.…

 • Coğrafya

  Dünya Üzerinde Bulunan En’ler

  Dünyada Yerleşimin Olduğu En Sıcak Yer – Dallol, Etiyopya Dünyada herhangi bir zaman diliminde kayıt altına alınan sıcaklık birimine baktığınızda En Yüksek Sıcaklık Değeri, Death Valleyi göreceksiniz. Burası dünyanın en sıcak yeridir. Fakat…

 • Coğrafya

  Akdeniz bölgesinin bölümleri

  Akdeniz bölgesinin bölümleri Adana bölümü Bölümdeki tarım alanı Antalya Bölümü’ne göre daha fazladır. Yer şekillerinden dolayı bölümün hinterlandı geniştir. Akdeniz iklimi hakimdir. Yağış miktarı Antalya Bölümü’ne göre daha azdır. Temel geçim kaynağı tarımdır.…

 • Coğrafya

  Akdeniz bölgesi özellikleri

  Akdeniz bölgesi özellikleri Yer şekilleri Bölgede 3. jeolojik Dönemde Alp-Himalaya Kıvrım Kuşağı üzerinde oluşmuş kıvrımı sıradağlar bulunmaktadır. Bu sıradağlar, Toros sıradağları olarak bilinmektedir. Kıyıya paralel uzanan bu dağların etkileri şunlardır: Akdeniz ikliminin yayılış…

 • Coğrafya

  Türkiye’nin özel konumu ve sonuçları

  Türkiye’nin özel konumu ve sonuçları nelerdir? Türkiye Asya, Afrika ve Avrupa’nın birbirine en çok yaklaştığı yerde bulunur. Asya ile Avrupa arasında köprü görevini üstlenir. Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Ermenistan, Nahcivan, Azerbeycan, İran, Irak ve…

 • Coğrafya

  Türkiye’de çıkarılan önemli madenler

  Demir: En büyük demir yatakları Doğu Anadolu Bölgesindedir. Sivas-Divriği’de yaklaşık %80’i çıkarılır. Bunun dışında Hekimhan-Hasan Çelebi (malatya), Kayseri, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Sakarya, Balıkesir ve Torbalı’da çıkarılır. Çıkarılan demir madeni Ereğli, İskenderun, Karabük, Kırıkkale…

 • Coğrafya

  Türkiye’nin fiziki özellikleri

  Türkiye’nin fiziki özelliklerini (dağ, ova, akarsu, göl, plato gibi) incelemeden önce jeolojik sürecin Türkiye’de nasıl yaşandığına bakmak gerekir. I. Jeolojik zaman En uzun süren bu jeolojik devirde Türkiye’de masif (sert) kütleler denilen yerler…

 • Coğrafya

  Ege bölgesi özellikleri

  Yer şekilleri Bölgede 3. jeolojik dönemde Alp-Himalaya Kıvrım Kuşağı üzerinde oluşmuş hors-grabenler yaygındır. Tortulanmış sert tabakaların kırılmasıyla oluşmuş dağlara horst denir. Madra, Yunt, Bozdağlar, Aydın ve Menteşe dağları birer hosttur. Çöküntü alanlarına ise…

 • Coğrafya

  Marmara bölgesi bölümleri

  Marmara bölgesi bölümleri Çatalca – Kocaeli bölümü Yer şekilleri sade ve plato görünümündedir. Türkiye’de deniz seviyesine en yakın plato Çatalca – Kocaeli Platosu’dur. Bölümün kuzeyinde Karadeniz; güneyinde Akdeniz iklimi görülür. Türkiye’de nüfus miktarının…

 • Coğrafya

  Marmara bölgesi özellikleri

  Yer şekilleri Ortalama yükseltisi en az olan bölgemizdir. Bu nedenle Türkiye fiziki haritasında yeşil rengi en fazla kullanıldığı bölgedir. Bölgede düzlükler geniş yer kaplamakla birlikte yüzey şekilleri çeşitlilik göstermektedir. Bu durumun sonucu olarak…