• savaş

  Milattan Önce, Milattan Sonra nedir

  Hemen hepimiz MÖ ve MS terimlerini görmüşüz ya da okumuşuzdur. Bunlara açıklık getirmeden önce, miladın ne olduğuyla ilgili kısaca bir açıklama yapmak gerekmektedir. Milat Hz....

 • Halifeliğin Kaldırılmasının Sebepleri ve Sonuçları

  Özet : Halifelik ne zaman kaldırılmıştır, halifelik niçin kaldırılmıştır, halifeliğin kaldırılmasının sebepleri, halifeliğin kaldırılmasının sonuçları Halifeliğin Kaldırılmasının Sebepleri – Saltanatın kaldırılması ve beraberinde Cumhuriyet’in ilan edilmesinin ardından...

 • XIX. Yüzyıl Islahatları

  II. Mahmut Dönemi’nde Yapılan Islahatları Sened-i İttifak (1808) Bu senet II. Mahmut ile âyânlar arasında imzalanmıştır. Âyanlarla II. Mahmut arasında Sened-i İttifak’ın yapılmasında Alemdar Mustafa Paşa...

 • Pers

  Pers Uygarlığı Hakkında Bilgi

  Devlet Yönetimi: Pers Krallığının başında Krallar Kralı ya da Ülkeler Kralı adı verilen hükümdarlar bulunuyordu. Büyük kral yeryüzünde Mısır firavunları gibi bir tanrı sayılmazlardı. Fakat sıradan bir insan olarak...

 • anayasa

  Güçler Ayrılığı İlkesi Nedir?

  Güçler ayrılığı ilkesi; yasama, yürütme ve yargı kurumlarının, devletin farklı organlarında bulundurularak iktidarın tek elde toplanmasını engellemek ve bu üç kurumun birbirlerini denetleyebilmesini sağlamak anlamına gelir....

 • Kürt Tarihi Hakkında Kısa bilgi

  Kürtçe’de “Kurd” ifadesi kullanılan Kürtler “Orta Doğu’nun” yerlilerindendir ve doğuda “Zagros Dağlarından” Batıdaki “Toros Dağlarına”, Güneyde “Hemrin Dağları’ndan” Kuzeyde “Kars ve Erzurum Platolarına” kadar uzanmakta...

 • Sümerler hakkında bilgi

  Mezopotamya’da kurulduğu bilinen ilk devlet Sümerler’dir. Sümerler aşağı mezopotamya’da Ur, Uruk, Eridui Lagaş, Kiş, Umma gibi Site denilen şehir devletlerinden oluşmuşlardır. Sümer şehir devletleri dünyanın...

 • anayasa

  1921 anayasası (Teşkilatı Esasiye) özellikleri

  1921 Anayasası ve Özellikleri (20 Ocak 1921) Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasasıdır. TBMM tarafından hazırlanan ilk anayasadır. I. İnönü Savaşından sonra hazırlanmıştır. Olağanüstü koşullardan dolayı...

 • Matbaanın icadı

  XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüzdeki bilimsel birikiminin oluşmasına büyük katkısı olmuştur.  Matbaanın icat edilmesi,

 • 1876 anayasası (Kanuni Esasi) özellikleri

  II. Abdülhamit zamanında Genç Osmanlıların Prusya ve Belçika anayasalarını örnek alarak hazırladıkları bir anayasadır. Mutlak monarşiden meşruti monarşiye geçilmiştir. Fakat teokratik ve monarşik yapı korunmuştur....

 • Islahat fermanı özellikleri

  Osmanlı Devleti’nin Rusya ile yaptığı 1853 – 1856 yılları arasındaki savaşlarda Rusya’nın güçlenmesini istemeyen Avrupalı devletler, Osmanlı Devleti’nin yanında Rusya’ya karşı savaşmışlardı. Savaş Rusya’nın yenilgisiyle...