• Tarih

  Pers Uygarlığı Hakkında Bilgi

  Devlet Yönetimi: Pers Krallığının başında Krallar Kralı ya da Ülkeler Kralı adı verilen hükümdarlar bulunuyordu. Büyük kral yeryüzünde Mısır firavunları gibi bir tanrı sayılmazlardı. Fakat sıradan bir insan olarak da kabul edilmeyen bu kişilerin Ahuramazda’nın yeryüzünde temsilcisi…

 • Tarih

  Güçler Ayrılığı İlkesi Nedir Kısaca

  Güçler ayrılığı ilkesi; yasama, yürütme ve yargı kurumlarının, devletin farklı organlarında bulundurularak iktidarın tek elde toplanmasını engellemek ve bu üç kurumun birbirlerini denetleyebilmesini sağlamak anlamına gelir. Devlet iktidarının üçe bölünmesi ve bunların ayrı organlara…

 • Tarih

  Kürt Tarihi Hakkında Kısa bilgi

  Kürtçe’de “Kurd” ifadesi kullanılan Kürtler “Orta Doğu’nun” yerlilerindendir ve doğuda “Zagros Dağlarından” Batıdaki “Toros Dağlarına”, Güneyde “Hemrin Dağları’ndan” Kuzeyde “Kars ve Erzurum Platolarına” kadar uzanmakta olan “Coğrafi Bölgelerde” yoğun olarak yaşamıştır ve tahmini…

 • Tarih

  Sümerler hakkında bilgi

  Mezopotamya’da kurulduğu bilinen ilk devlet Sümerler’dir. Sümerler aşağı mezopotamya’da Ur, Uruk, Eridui Lagaş, Kiş, Umma gibi Site denilen şehir devletlerinden oluşmuşlardır. Sümer şehir devletleri dünyanın ilk devlet teşkilalatlarıdır. Sümerler şehir devletleri Patesi veya…

 • Tarih

  1921 anayasası (Teşkilatı Esasiye) özellikleri

  1921 Anayasası ve Özellikleri (20 Ocak 1921) Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasasıdır. TBMM tarafından hazırlanan ilk anayasadır. I. İnönü Savaşından sonra hazırlanmıştır. Olağanüstü koşullardan dolayı 23 maddelik bir anayasadır. Çerçeve anayasası niteliği gösterir.…

 • Tarih

  Matbaanın icadı

  XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüzdeki bilimsel birikiminin oluşmasına büyük katkısı olmuştur.  Matbaanın icat edilmesi, Dünya’nın yuvarlak olduğunun bilimsel olarak ispat edilmesi, kütle çekim kanunun keşfedilmesi ve buhar makinesinin bulunması gibi gelişmeler…

 • Tarih

  1876 anayasası (Kanuni Esasi) özellikleri

  II. Abdülhamit zamanında Genç Osmanlıların Prusya ve Belçika anayasalarını örnek alarak hazırladıkları bir anayasadır. Mutlak monarşiden meşruti monarşiye geçilmiştir. Fakat teokratik ve monarşik yapı korunmuştur. Türk tarihinin ilk anayasasıdır. Bu anayasa ile çift…

 • Tarih

  Islahat fermanı özellikleri

  Osmanlı Devleti’nin Rusya ile yaptığı 1853 – 1856 yılları arasındaki savaşlarda Rusya’nın güçlenmesini istemeyen Avrupalı devletler, Osmanlı Devleti’nin yanında Rusya’ya karşı savaşmışlardı. Savaş Rusya’nın yenilgisiyle sonuçlanınca imzalanacak olan antlaşma öncesinde Avrupalı devletler, Osmanlı…

 • Tarih

  Tanzimat fermanı özellikleri

  Bu dönemin en önemli olayı, Sultan Abdülmecit’in izniyle Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanıp, Gülhane Parkı’nda halka okunan Tanzimat Fermanı’dır. Tanzimat fermanı’nın (1839) özellikleri Vatandaşlık esasları belirlendi. Can ve mal güvenliği garanti altında alındı. Herkesin…

 • Tarih

  Abbasi mimarlığı ve sanatı

  Abbasi mimarlığı ve sanatı Son Emevi halifesi II. Mervan 744’te halife olduktan sonra yönetim merkezini Şam’dan Harran’a taşımıştır. 750’de Emevi yönetimine karşı ayaklanan Abbasiler’den Ebu Müslim, Emeviler’i yenilgiye uğratınca İslam dünyasının yönetimi Abbasi Hanedanı’nın eline geçmiştir. Arap…

 • Tarih

  Atatürk ilkeleri nelerdir?

  Atatürkçülük Çağın gereksinimlerinin ve halkın ihtiyaçlarının yönlendirmesiyle, temel ilkelerini Mustafa Kemal Atatürk’ün belirlediği Atatürkçülük; bir düşünce sistemi olarak ortaya çıkmış, akıl ve bilimi esas alarak Türk milletinin milli özelliklerini koruyarak çağdaşlaşmasını hedeflemiştir. Bu…