• anayasa

  Güçler Ayrılığı İlkesi Nedir?

  Güçler ayrılığı ilkesi; yasama, yürütme ve yargı kurumlarının, devletin farklı organlarında bulundurularak iktidarın tek elde toplanmasını engellemek ve bu üç kurumun birbirlerini denetleyebilmesini sağlamak anlamına gelir....

 • Kürt Tarihi Hakkında Kısa bilgi

  Kürtçe’de “Kurd” ifadesi kullanılan Kürtler “Orta Doğu’nun” yerlilerindendir ve doğuda “Zagros Dağlarından” Batıdaki “Toros Dağlarına”, Güneyde “Hemrin Dağları’ndan” Kuzeyde “Kars ve Erzurum Platolarına” kadar uzanmakta...

 • Sümerler hakkında bilgi

  Mezopotamya’da kurulduğu bilinen ilk devlet Sümerler’dir. Sümerler aşağı mezopotamya’da Ur, Uruk, Eridui Lagaş, Kiş, Umma gibi Site denilen şehir devletlerinden oluşmuşlardır. Sümer şehir devletleri dünyanın...

 • anayasa

  1921 anayasası (Teşkilatı Esasiye) özellikleri

  1921 Anayasası ve Özellikleri (20 Ocak 1921) Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasasıdır. TBMM tarafından hazırlanan ilk anayasadır. I. İnönü Savaşından sonra hazırlanmıştır. Olağanüstü koşullardan dolayı...

 • Matbaanın icadı

  XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüzdeki bilimsel birikiminin oluşmasına büyük katkısı olmuştur.  Matbaanın icat edilmesi, Dünya’nın yuvarlak olduğunun bilimsel olarak ispat edilmesi, kütle çekim...

 • 1876 anayasası (Kanuni Esasi) özellikleri

  II. Abdülhamit zamanında Genç Osmanlıların Prusya ve Belçika anayasalarını örnek alarak hazırladıkları bir anayasadır. Mutlak monarşiden meşruti monarşiye geçilmiştir. Fakat teokratik ve monarşik yapı korunmuştur....

 • Islahat fermanı özellikleri

  Osmanlı Devleti’nin Rusya ile yaptığı 1853 – 1856 yılları arasındaki savaşlarda Rusya’nın güçlenmesini istemeyen Avrupalı devletler, Osmanlı Devleti’nin yanında Rusya’ya karşı savaşmışlardı. Savaş Rusya’nın yenilgisiyle...

 • Tarih

  Tanzimat fermanı özellikleri

  Bu dönemin en önemli olayı, Sultan Abdülmecit’in izniyle Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanıp, Gülhane Parkı’nda halka okunan Tanzimat Fermanı’dır. Tanzimat fermanı’nın (1839) özellikleri Vatandaşlık esasları belirlendi....

 • Abbasi Mimarlığı ve Sanatı

  Abbasi mimarlığı ve sanatı Son Emevi halifesi II. Mervan 744’te halife olduktan sonra yönetim merkezini Şam’dan Harran’a taşımıştır. 750’de Emevi yönetimine karşı ayaklanan Abbasiler’den Ebu Müslim, Emeviler’i...

 • Atatürk ilkeleri nelerdir?

  Atatürkçülük Çağın gereksinimlerinin ve halkın ihtiyaçlarının yönlendirmesiyle, temel ilkelerini Mustafa Kemal Atatürk’ün belirlediği Atatürkçülük; bir düşünce sistemi olarak ortaya çıkmış, akıl ve bilimi esas alarak...