Marmara bölgesi bölümleri


Marmara bölgesi bölümleri

Çatalca – Kocaeli bölümü

 • Yer şekilleri sade ve plato görünümündedir.
 • Türkiye’de deniz seviyesine en yakın plato Çatalca – Kocaeli Platosu’dur.
 • Bölümün kuzeyinde Karadeniz; güneyinde Akdeniz iklimi görülür.
 • Türkiye’de nüfus miktarının ve nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölüm Çatalca – Kocaeli bölümüdür.
 • Aritmetik nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölümdür.
 • Sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfusun en fazla olduğu bölümdür.
 • Çatalca – Kocaeli Bölümü, sanayileşme çok fazla geliştiği için, Türkiye’nin en fazla göç alan bölümüdür.
 • Kentleşmenin en fazla olduğu bölümdür.
 • Enerjinin en çok tüketildiği bölümdür.
 • Ulaşımın en çok geliştiği bölümdür.
 • Sanayinin en çok geliştiği bölümdür.
 • Ticaretin en çok geliştiği bölümdür.

Yıldız dağları bölümü

 • Engebenin en fazla olduğu bölümdür.
 • Tarım alanlarının en az olduğu bölümdür.
 • Yağış miktarının en fazla olduğu bölümdür.
 • Ormanların en fazla yer kapladığı bölümdür.
 • Bölümün geçim kaynağı hayvancılık ve ormancılıktır.
 • En az nüfusun olduğu bölümdür.
 • Kentleşmenin en az olduğu bölümdür.
 • Ulaşımın en az geliştiği bölümdür.

Ergene bölümü

 • Türkiye’de deprem riskinin en az olan bölümlerinden biridir.
 • Bölümün ortasında bir çöküntü alanı olan Ergene Havzası bulunur.
 • Yağışın en az olduğu bölümdür.
 • Kış sıcaklıklarının en düşük olduğu bölümdür.
 • Türkiye’de antropojen bozkırlarının en fazla görüldüğü bölüm Ergene Bölümü’dür.

Güney marmara bölümü

 • Bölgenin en büyük bölümüdür.
 • Tarım alanlarının en geniş olduğu bölümdür.
 • Konserveciliğin en fazla geliştiği bölümdür.
 • İpek böcekçiliğinin en fazla geliştiği bölümdür.
 • Bor mineralinin en fazla çıkarıldığı bölümdür.

 

 


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir