Milattan Önce, Milattan Sonra nedir


Hemen hepimiz MÖ ve MS terimlerini görmüşüz ya da okumuşuzdur. Bunlara açıklık getirmeden önce, miladın ne olduğuyla ilgili kısaca bir açıklama yapmak gerekmektedir.

Milat

Hz. İsa’nın dünyaya geldiği yani doğduğu gündür. Hz. İsa’nın doğum tarihi ile ilgili net bir bilgi olmamakla beraber, Gregoryen takvimine yani Miladi takvime göre oluşturulmuş zaman çizelgesinde “0”( sıfır ) noktası olarak kabul edilmektedir. Yani Gregoryen takvimini başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Milat kelimesi, Arapça kökenli olup, Veladet ( doğum ) kelimesinden gelmektedir.

Milattan Önce ( MÖ )

Miladi takvimin başlangıcı olan sıfır noktasından önceki tarihlere Milattan Önce ( MÖ ) denilmektedir.

Milattan Sonra ( MS )

Miladi takvimin başlangıcından sonraki tarihlere Milattan Sonra ( MS ) denilmektedir.

MÖ ve MS terimleri, tarihsel bilgiler paylaşılırken, mesela MÖ 1.100 tarihinde, MÖ 439-441 tarihleri arasında savaşmışlardır ya da MÖ 7.Yüzyıl başlarında gibi ifadelerle kullanılmaktadır. MS ise, biraz evvel de bahsedildiği gibi, Gregoryen takvimin başlangıcında sonraki tarihlerde kullanılmaktadır, ancak genellikle kullanılmasa da MS bir tarihe işaret ettiği anlaşılmaktadır. Çünkü MÖ tarihlerde kullanıldığından MS ya tekabül eden tarihlerde kullanılmamaktadır.

Genel kanı olarak, Hz. İsa’nın MÖ 6 – MÖ 2 yılları arasında bir tarihte doğduğu düşünülmektedir. İtalyan doktor Aloysius Lilius tarafından hazırlanan ve Papa XIII. Gregory tarafından yürürlüğe konulan ve onun ismini alan Gregoryen Takvimine göre milat, 1 Ocak yılbaşı olarak kabul edilmiştir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir