Oy Nasıl Kullanılır?


Demokrasinin en temel unsurlarından biri olan ve vatandaşlık görevleri arasında yer alan oy verme, seçme ve seçilme hakkının doğal bir sürecidir. Seçmen kütüğüne kayıtlı 18 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı oy kullanma hakkına sahiptir. Seçmen, seçimin yapılacağı günden önce nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağına dair bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmadıysa, kayıtlı olduğu muhtarlıktan ve Yüksek Seçim Kurulu’nun internet adresinden (www.ysk.gov.tr) gerekli bilgileri girerek oy kullanacağı sandığa dair bilgilerine ulaşmalıdır. Seçmen, kaydının bulunmaması durumunda belirtilen güne kadar bağlı bulunduğu nüfus müdürlüklerine adres beyanında bulunarak seçmen kütüğüne kaydını yaptırmalıdır.

Seçmen, seçimin yapılacağı gün belirlenen saatler içerisinde kayıtlı olduğu sandığa giderek oyu kullanır. Oy kullanacağı süreçte seçmen bilgi kağıdı ile kimlik kartı yanında bulunmalıdır. Ayrıca kim olduğuna dair resimli ve resmi nitelikteki; sürücü belgesi, ilgili olduğu resmi kurumun soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi de oy kullanımında kimlik kartı yerine geçerlidir.

Seçmen bilgilerini sandık görevlisine gösterdikten sonra kendisine verilecek birleşik oy pusulası, zarf ve mührü alarak kabine geçer. Eğer tek başına oy atmasını engelleyecek her hangi bir özrü söz konusu değilse, hiç bir baskı altında kalmamak ve yaptırım unsurlarını bertaraf etmek amaçlı kabinde yalnız başına, birleşik oy pusulasında yer alan siyasi parti ya da bağımsız adaylar içerisinde tercih ettiği parti ya da bağımsız adayın altında bulunan daireye “EVET” mührünü basarak oy verir. Pusulayı zarfın içine koyarak kayıtlı olduğu sandık içerisine atar ve sandık görevlilerince gösterilen sandık seçmen listesinde isminin yazıldığı yeri imzalayarak oyunu kullanır.

Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının oylarını kullanması ise, belirlenen tarihler arasında gümrük kapılarında ve bulundukları ülkelerde açılan sandıklarda gerçekleşir. Yurt dışında oy kullanacakların, “Yurtdışı Seçmen Kütüğü”ne kayıtlarının bulunması gereklidir. Aksi takdirde yurtiçinde nüfus müdürlüklerine, yurtdışında da Türk konsolosluklarına başvurarak adres beyanında bulunmalılardır.

Oyun geçerli olabilmesi için oy kullanımı sırasında dikkat edilecek unsurlar söz konusudur. Mührün basılacak daire dışına çıkmış olması, birden çok daireye mührün basılmış olması ya da yanlış katlama sonucu mührün diğer daireler içerinde de izinin çıkması oyun geçersizliğine sebeptir. Ayrıca seçmenin adı ya da imzası gibi bilgiler barındıran oy pusulaları, sandık kurulunca verilmiş mührü taşımayan oy pusuları, sandık kurulundan farklı oy pusulaları ile oy kullanılması ve zarfın içine oy pusulası ile birlikte konmuş kağıtlar oyların geçersiz sayılmasına sebep olur. “EVET” mührü basılmamış pusulalarda sayım sırasında geçersizdir. Bu sebeple oyların geçerliliği için seçmenin dikkat edeceği en önemli konu, pusulanın mührün basıldığı yer dışta kalacak şekilde katlanmasıdır. Bunun yanında zarf ya da pusula üzerinde kimliğini belirtecek her türlü unsurdan uzak durmalıdır.

Ayrıca seçmenlere verilen zarf üzerinde İlçe Sandık Kurulu ile Sandık Kurulu’nun mühürleri yer almalıdır. Bu mühürlerden biri eksik olduğu takdirde oy geçersiz sayılır. Seçmenin bu açıdan zarfı kontrol etmesi de önemlidir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir