Peloponez Savaşları (AigopoTamoi Savaşı)


Arginusai yenilgisinden sonra M.Ö. 405 yılında Spartalılar, Atinalıla­ra son derece elverişli koşullarla bir barış önerdiler. Ancak Atinalılar bu öneriye sıcak bakmadılar. Atinalıların öç almasından korkan Spartalılar, Lysandros’u İyonya’ya gönderdiler ve O, Perslerin de yardımıyla bir donanma kurdu. Bu donanma Çanakkale Boğazı’nda Lampsakos’u (Lapseki) ele geçirerek boğazı kapadı. Bunu haber alan Atina donanması buraya gel­di. İki tarafın da saldırı yapamadan dört günlük bir bekleme sonunda dü­zensiz Atinalı erler, gemilerini terk ettikleri bir sırada Lysandros saldırıya geçip, boş gemileri ele geçirdi. Donanma erlerinden 3000 kişiyi tutsak etti. Atina bütün donanmasını kaybetti. Kısa bir süre sonra Sparta, Byzantion (İstanbul) ve Kalhedon’u (Kadıköy)’ ele geçirdi ve Karadeniz’e ulaşan ticaret yolununun kontrolünü sağladı. Lysandros komutasındaki 150 gemilik bir donanma Pire’yi abluka altına alınca, Atina barış istemek zo­runda kaldı. Bu antlaşmaya göre Atina, dışarıdaki ülkelerden vazgeçerek, Atina ve Pire surlarının yıkılmasını kabul etti.

Atina, bağımsızlığını sürdürmesine karşın, siyasal egemenliğini kay­betmiştir.Peloponnes Savaşları Spartalıların askeri başarılarıyla son buldu, ancak ekonomik olarak büyük kayıplara yol açmıştır. Bu nedenle iki devle­tin sağlayamadığı Grek Birliğini yabancı bir devlet olan, Makedonyalılar sağlayacaktır.

Peloponez Savaşından Sonra Yunanistan

Peloponez Savaşından sonra güçlü bir konuma yükselen Sparta, Atina’nın iç içlerine karışmaya başladı. Peloponnes Savaşları sırasında Sparta’ya her türlü maddi desteği sağlayan Persler, Anadolu kıyılarım ele geçirmişlerdi.

II.Darius ölünce, yerine büyük oğlu II.Artakserkes tahtta çıkmıştı. Ona karşı batı Anadolu’da satrap olan küçük kardeşi Kyros, bölgeden topladığı çok sayıda askerle harekete geçti.

Kyros isyanına yardım eden Batı Anadolu kentleri Perslerin öç almasından korkarak, Spartadan yardım islediler. Bunu fırsat bilen Sparta Kralı Agesilaos. Anadolu’ya M.Ö. 396 yılında büyük bir çıkartma yaparak, Sardes’de Persleri yenilgiye uğrattı.

Bunun üzerine Persler Aigospotamoi’de yenilerek Kıbrıs’a sığınan Atinalı amiral Konon’a maddi destek yerip, bir donanma ile Yunanistan’a gitmesini sağladılar. Konon, Spartalılara karşı burada yeni bir cephe açtı. Bu durum üzerine Sparta Kralı Agosilaos Yunanistan’a geri dönmek Korunda kalmıştır.

Eskiçağ Uygarlıkları


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir