Pil Nedir, Ne İşe Yarar


Pil Nedir, Pil nasıl çalışır, Pil nasıl yapılır, özellikleri hakkında bilgi.

Kimyasal bir tepkime sırasında meydana gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren sisteme pil denir.

Piller genellikle aynı bir asit eriyiğine cinsleri farklı iki çubuk batırılarak elde edilir. Asit eriyiğine pilin elektroliti, çubuklarına pilin kutupları denir. Uygulamada bu pilin kutupları arasındaki potansiyel farkı çok büyük olmalı, kullanırken de sabit kalmalıdır. Potansiyel farkın büyük olmasını sağlamak için bütün pillerde negatif kutupta bir çinko çubuğu, pozitif kutupta ise bakır, kömür çubuk gibi elektrotlar kullanılmalıdır.

İlk pili 1800’de bir İtalyan bilgili olan A.Volta, İtalyan hekimi Galvani’nin araştırmalarından yararlanarak yaptı. Bu pil de bir asitli su eriyiğine batırılmış bakır ve çinko çubuklarından meydana gelmiş bir pildir. Çinko ve bakır çubuklar birbirinden çuhayla yalıtılmıştır. Cruikshank adlı bilgin bu pile bağlı kalarak çanaklı pili yaptı. Poppendorff adlı bilginin 1842’de yapmış olduğu potasyum bikarbonatlı pili ise Grenet, Ducretet ve Trovve sıra ile geliştirdi. Yine 1842’de Bunsen, kutuplaşmayı önleyici olarak nitrik asit kullanarak Bunsen pilini yaptı. 1868 yılında kullanılan pillerin en kullanışlı olanını Leclanche yaptı. Leclanche pili daha sonra Fery adlı bilgin tarafından geliştirildi (Fery pili).

Bunlardan başka Daniell pili, Laniter Clark pili, VVeston pili yapılmıştır.

Voltaik denen bu pillerden başka termik enerjiden faydalanarak yapılan termoelektrik piller, ışık enerjisinden faydalanarak yapılmış fotoelektrik pilleri vardır.

Ayrıca hidrojen yakılmasından meydana gelen yakıtlı piller, nükleer reaksiyon sonucunda oluşan atom pilleri de kullanılmaktadır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir