Radyoterapi nedir?


Radyoterapi ya da ışın tedavisi bazı cisimlerin ışınlarından yararlanılarak yapılın tedavi şekline verilen isimdir. Tıpta büyük bir yeri olan Radyoterapi pek çok hastalıkların iyi olmasını sağlamaktadır.

Yapıların özelliği olarak gözle görülmeyen bir takım ışınlar çıkaran maddeler radyoaktif maddeler olarak değerlendiril­mektedir. Bu özellikteki maddeler olduğu gibi yapma olarak ışın veren maddeler de bulunmaktadır.

Radyoaktif maddelerin çıkardığı gözle görülmeyen ışınlar alfa, beta ve ga­ma diye isimlendirilmiştir. Bunlardan alfa ışınlarının dokulara etkileri çok azdır. Be­taışınlan ise yapıları itibariyle doku içine daha rahat girebilen ışınlardır. Kısa dalgalı  x ışınları ile aynı nitelikte olan gama ışın­larının dokular içine girme özellikleri da­ha çoktur ve bu ışınlar havadan ve sudan kolaylıkla geçebilirler.

Radyoterapide kullanılan ışınlar ya tabii radyoetken maddelerden ya da atop pili sayesinde meydana getirilen yapma radyo aktif maddelerden elde edilir. An­cak bu usul çok pahalıya mal olduğundan x ışınlarından yararlanılma yoluna gidilmiş ve geliştirilen bir sistem sayesinde vücu­dun dışına ışın vererek tedavi yolu sağlan­mıştır. Bu tedavi şekline ışın tedavisi veya derin tedavi denilmektedir.

Bu iş için, başlıca dört tip cihaz kul­lanılır :

  • Beta ışını veren ve betatron deni­len cihazlar.
  • İçinde kobalt 60 bulunan ışını ve­rici cihazlar
  • Doğrudan doğruya röntgen ışınla­rı veren cihazlar
  • Yüksek frekanslı röntgen ışınlan meydana getiren kiklotron cihazları

Radyoterapinin esasları, ışınların içinden geçtikten sonra maddelerde bir iyonlaşma meydana getirmeye dayanmaktadır. Bu iyonlaşma sırasında atomlarla moleküllerde normalden farklı kimyasal olaylar meydana gelmektedir.

Bunun dışında sadece belirli dokularda ve organlarda toplanan elementler de vardır. Bunlardan, tiroit kanserinde kullanılan radyoaktif iyot sadece tiroitte toplanır.

Radyoterapide, tıbbın ilerlemesi sonunda, tedavinin cinsine göre değişik radyoaktif maddeler kullanılmaya başlanmıştır. Bu maddeler sadece tedavi edilecek bölümü ya da bölümleri etkileyerek gücünü göstermektedir.

Radyoterapi ayrıca mikrobik hastalıkların tedavisinde de kullanılır. Bunların arasında egzema ve mantar başta gelmektedir.

https://bangirbangir.com/


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir