Saatleri Ayarlama Enstitüsü Özeti – Hamdi Tanpınar


Saatleri Ayarlama Enstitüsü Özeti Romanı Hakkında Kısa Bilgi

Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın yazdığı ve ilk kez 1961 yılında yayımlamış olduğu romanıdır. Romanlarında genel olarak Doğu ve Batı kültürü çatışları konusunu işlemiş olan yazar bu romanında da, Doğu ile Batı arasında bocalayan Türk halkının kültürel bunalımı el alınmıştır.

Saatleri Ayarlama Enstitüsü,  yazarın Huzur  adlı romanından sonra yazdığı ikinci romanıdır. Yazar Huzur  adlı romanında konu olarak kültürel yönden Doğu Batı çatışmasını ve  Batı kültürünü kendi kültürüne yabancı kalmadan özümseyen aydınların gözünden bu konuyu irdelemiştir.

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

iki uygarlık arasında bocalayan toplumumuzun yanlış tutumlarını, davranışlarını, saçmalıklarını ironik bir anlatımla eleştiren fantastik bir romandır. Eser çocukluğu Abdülhamit döneminde geçen, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerini de yaşayan Hayri İrdal’ın anıları şeklinde düzenlenmiştir.

Saatleri Ayarlama Enstitüsü, İstanbul’da filozof bir saatçinin yanında yetişen Hayri İrdal, I. Dünya Savaşı’nda askere alınır. Dört yıl sonra terhis olur ve evlenir. Bir süre sonra karısı ölür. İspritizmacılar cemiyetinde tanıştığı Pakize ile ikinci evliliğini yapar. Bir gün saatlerden çok iyi anlayan Halit Ayarcı ile tanışır. Aralarında sıkı bir dostluk gelişir. Birlikte Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nü kurarlar. Hayri irdal kendisini bu enstitünün çalışmalarına adar.

Bu arada Pakize’nin kendisini Halit Ayarcı ile aldattığını fark edemeyecek kadar saatlerin dünyasına kendini kaptırmıştır. Enstitü zamanla yurt dışında tanınmaya başlar ve büyür. Ancak hükümet tarafından enstitünün kapatılmasına karar verilir. Bunun için bir tasfiye komisyonu kurulur. Enstitü yetkilileri bu komisyonda görevlendirildikleri için Hayri İrdal’ın dünyasında bir değişme olmaz ve Hayri irdal ağır işleyen tasfiye sürecinde gerçek-hayal arası aldanmaca mutluluğunu yine sürdürür.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir