Satrançta Atın İşlevi Nedir?


Etkili beyin sporlarından olan satranç oyununda iki farklı ordunun birbirinden ayrı figürleri bulunur. Söz konusu figürlerin içinde manevra kabiliyeti ve işlevi ile dikkat çeken atlar da yer alır. Atların hareketleri, kullanım şekilleri ve genel anlamdaki görevleri oldukça önemlidir.

Atın Görevi ve Kullanımı

Satrançta at genel olarak fil ile denk tutulur. Satranç oyununda her iki tarafın da ikişer atı vardır. Özellikle açılış hamlelerinde ve oyun ortalarında sıkça kullanılırlar. Atların pozisyon almaları ve etkin kareleri tutmaları çok önemlidir. Merkez kareler denilen e4, e5 ve d4, d5 kareleri ilk anlardan oyun sonuna kadar atların hedefidir.

Atın görevleri arasında savunmada ayrı, saldırıda ayrı unsurlar bulunur. Savunma noktasında zayıf ve gelişmemiş piyonları tutar. Aynı zamanda rakibin saldırı planladığı muhtemel noktaları da atlar tutar. Bu şekilde şahın sıkıntı çekmemesine ve önemli taşların kaybedilmemesine uğraşılır.

Saldırıda ise tek başlarına mat etme becerilerinin olmadığı söylenebilir. Ancak atlar mat pozisyonuna yardımcı olmak ve özellikle de rakibin zayıf karelerine etki etmek konusunda büyük görevler üstlenir. Atların etkin kullanımları için daha çok oyun içinde olmaları sağlanır. Özellikle merkez karelerde atlara pozisyon kazandırılır. En kenarlara çekilen ve kabiliyeti kısıtlanan bu figürlerden verim elde edilemez.

Atın Hareketleri

At figürü “L” harfi çizerek ilerler. 2 kare ileri ve 1 kare sağa, 2 kare ileri ve 1 kare sola ya da 1 kare ileri ve 2 kare sağa ya da sola gibi tanımlamalar yapılabilir. Atlar ister ileri yönlü, ister geri yönlü hamleler yapabilir. Ancak belirtildiği gibi özel tanımlı manevralarını yapmak zorundadır. Doğrudan ileri ya da yana gibi bir hareket biçimi atlar adına mümkün değildir.

Atlar aynı zamanda diğer taşların üstünden de atlayabilir. Bu yönleri ile farklı bir figür olma niteliği taşırlar. “L” harfi gibi manevra yaptıkları için önlerindeki taşların üzerinden geçerek arkalarına gidebilirler.

Diğer taşların üzerinden atlamaları ve kıvrak yapıları nedeni ile filler ile çoğu zaman kıyaslanırlar. Örneğin kapalı oyunlarda (çok taş yenmeyen ve hareket kabiliyeti az olan) atlar kısıtlanan fillerden çok daha kullanışlıdır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.