Satrançta Vezirin İşlevi Nedir?


Her oyunun kendi içinde belli dinamikleri ve kuralları vardır. Kralların oyunu olarak bilinen satrançta önemli kurallar ve bu kuralların üzerinde uygulandığı figürler bulunur. Vezir de satranç tahtasındaki en etkili taşların başında gelen bir figür olarak oyun genelinde ön planda yer alır.

Vezirin Görevi ve Kullanımı

Birçok satranç oyuncusu vezirini kaybettiği zaman oyunu kaybettiğini düşünür. Çünkü bir orduda vezirin bulunması ve diğer orduda vezirin olmaması güç dengesini temelden değiştirir. Kişinin elini güçlendirir.

Satranç tahtasında vezir savunma ve saldırı olarak kullanılabilir. Oyun ortasında pozisyon içine sokulan vezir, oyun sonuna doğru etkinliğini daha da artırmaya çalışır. En etkili mat pozisyonlarında vezirin kullanıldığı görülür. Aynı zamanda tahtanın herhangi bir yerinden savunma hattına kolay gelebileceği için rakibi durdurma ve caydırma konusunda da vezir aktif şekilde kullanılır.

Vezir ile çok sayıda mat pozisyonu uygulanabilir. Çoban matı, aptal matı gibi özel mat yöntemlerinde de doğrudan vezir kullanılır. Gerek kenarlardan gerekse merkez karelerden rakibe saldırılar vezir ile yapılabilir. Etki alanı ve gücü ile en çok yardımına başvurulan taş vezirdir.

Satranç tahtası üzerinde en güçlü taşlarla da en güçsüz taşlarla da yardımlaşabilen ender figürlerden vezir at, fil, kale, şah ya da piyon yardımı ile rakip şahı sıkıştıabilir.

Açılış hamlelerinde pek dokunulmayan, ancak oyun ortasına doğru etkin karelere getirilen vezir, bu şekilde oyunun kaderine müdahil olur. Taş kırışmalarında (değişmelerinde) son tercih olarak vezirin verilmesi düşünülür. İlk değişme anında hiç kimse vezirini vermek istemez.

Vezirin Hareketleri

Vezir tüm yönlere sınırsız şekilde gidebilen tek satranç taşıdır. Fil gibi çaprazlara, kale gibi dört ana yöne gidebilir. Önünde, arkasında, sağında, solunda ya da çaprazlarında bulunan tüm uygun karelere ilerleyebilir. Eğer önünde rakip bir taş var ise bu taşı da rahatlıkla alabilir. Bu nedenle en özgür ve en güçlü taş vezirdir.

Eğer bir piyon, rakibin ilk (kendisinin son) yatayına ulaşabilir ise farklı bir figür olabilir. Bu noktada en çok tercih edilen değişim figürü ise vezirdir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir