Simya (Alşimi) Nedir? Simyanın Tarihçesi – Ünlü Simyacılar


Simya veya Alşimi hem doğanın ilkel yollarla araştırılmasına hem de erken dönem bir ruhani felsefe disiplinine işaret eden bir terimdir.

Simya Tarihçesi

İnsanoğlu yaklaşık 2500 yıldan beridir Simya ilmi ile ilgilenmektedir, uğraşmaktadır. Bünyesinde  kimya, metalurji, fizik, tıp, astroloji, semiotik, mistisizm, spiritüalizm ve sanat’ı barındırmaktadır.

İlk olarak Mezopotamya, Eski Mısır, İran, Hindistan ve Çin’de uğraşılmıştır. Klasik Yunan döneminde Yunanistan’da, Roma İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü coğrafyada, önemli İslam başkentlerinde ve daha sonra 19. yüzyıla kadar Avrupa’da simyaya ilgi duyulmuştur.

Batı simyası her zaman, kökleri ünlü simyacı Hermes Trismegistus’a uzanan ve bir felsefi-spiritüel sistem olan Hermetizm’le yakından bağlantılı olmuştur. Bu iki disiplin (simya ve Hermetizm) 17. yüzyılın önemli bir ezoterik ekolü olan Gül-haçlılar ‘ın doğuşunda etkili olmuştur. Erken modern dönemde, simya kimyaya dönüşmeye başlarken simyanın mistik ve hermetik dalları modern spiritüel simyanın odak noktası olmaya başlamıştır.

Günümüzde simya, mistik, ezoterik ve sanatsal yönleri nedeniyle bilim tarihçileri ile filozofların ilgi alanına girmektedir. Simya, modern bilimin temelini atan disiplinlerden biridir ve günümüz kimya ve metalürji endüstrilerinde kullanılan birçok madde ve işlem eski dönem simyacılarının keşfidir.

Simyanın birçok yönü bulunmasına karşın günümüz popüler kültüründe (sinema ve edebiyattaki simya/simyacı imgelemlerinin de etkisiyle) simya denince akla madenleri altına çevirmeyi deneme işlemi gelmektedir.

En Ünlü Simyacılar Kimlerdir

Simya
 •  Isaac Newton
 •  Johann Rudolf Glauber
 •  Arnaldus de Villa Nova
 •  Ebu Musa Cabir bin Hayyan
 •  Nicolas Flamel
 •  El-Razi
 •  Thomas Norton
 •  Robert Boyle

Simya’da Hangi Hedefler Var:

 •  Metallerin altın ve gümüşe dönüştürülmesi
 •  Ölümsüzlük iksiri yaratılması
 •  İnsan hayatının dönüştürülmesi

Simyanın Özellikleri

 •  Simya bir bilim dalı değildir.
 •  Sadece deneme-yanılma yolu ile çalışırlar.
 •  Çalışmalar teorik bir temele dayanmaz.
 •  Sistematik bilgiler içermez.
 •  Bilgi birikimi oluşmamıştır.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir