Solunum Yoluyla Bulaşan Hastalıklar


Solunum yolu hastalıkları, genellikle havadaki virüs ve bakteriler ile bulaşır. Bulaşma sonucu kişide nezle, grip, verem, kabakulak, kızamık, difteri, suçiçeği, kızıl, boğmaca gibi bulaşıcı hastalıklar ile astım, bronşit, zatürre gibi hastalıklar görülür. Solunum yolu ile bulaşan hastalıkların genel özellikleri şunlardır:  Soluma yoluyla insanlara geçer. Mevsimlik özellik gösterir. Daha çok kış aylarında görülür. Daha çok kalabalık ailelerde, insanların toplu olarak bir arada bulunduğu kışla, okul, sinema, tiyatro vb. yerlerde görülür.

Bu hastalıkların başlıcaları:

• Soğuk algınlığı,
• Nezle,
• Bademcik iltihabı,
• Orta kulak iltihabı,
• Bronşit,
• Zature’dir.

Akut solunum yolu enfeksiyonları çocukların en sık yakalandığı hastalıklardır. Akut solunum yolu enfeksiyonlarına mikroorganizmalar neden olmaktadır. Kişilerin tükürükle-rinde bulunan mikroorganizmalar hapşırma, öksürme, nefes, ortak kullanılan (çatal, kaşık, bardak, tabak, havlu, diş fırçası vb.) eşyalar ile kişiden kişiye bulaşabilir. Akut solunum yolu enfeksiyonları hafif, orta ve ağır dereceli olmak üzere sınıflandırır. Akut solunum yolu enfeksiyonu bireyde sadece öksürük şikayeti varsa hafif, öksürüğe hızlı solunum eşlik ediyorsa orta, öksürükle birlikte hızlı solunum ve göğüs çekilmesi de varsa ağır yaka olarak adlandırılır.

Solunum
Solunum

Akut solunum yolu enfeksiyonların genel belirtileri şunlardır:

• Öksürük
• Ateş
• Burun akıntısı veya burun tıkanıklığı
• Kulak ağrısı • Boğaz ağrısı
• Boğazda kızarıklık
• Boyun lenf bezlerinde ağrılı şişme
• Hızlı solunum, solunum sırasında göğüste çekilmeler
• Nefes alırken ötme sesi, nefes verirken ıslık sesi işitme
• İnlemeli solunum

Nefes almada duraklamalar ve morarma Solunum yolu hastalıklarında enfeksiyon yolu enfeksiyonlarında yonun yayılmaması için önlem alınmalıdır. Tüm solunum ilaç tedavisi uygulanmalıdır. Ayrıca beslenmeye dikkat edilmeli, alınan sıvı mı artırılmalıdır. mutlaka hekime başvuru verilen Hastalığın ileri aşaması olan zatürreye dönüşmemesi için dikkatli olunmalı, enfeksiyonun yayılmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. Solunum yolu ile bulaşan önemli hastalıklardan birisi de veremdir. 2-3 ha Verem hastalarının en sık süren öksürüktür. B kilo kaybı ve nefes darlığı çıkarma, halsizlik, göğüs ve sırt ağrısı, kan tükürme, gece terlemesi, ateş, iştahsızlık, yorgunluk, veremin diğer belirtileridir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir