Sosyal Bilgiler Eğitimi Alan Bireyin Hangi Davranışları Göstermesi Gerekir?


Sosyal Bilgiler Eğitimi Alan Kişilerin Yapması Gereken Davranışlar

Özgür bir birey olduğunu gösterir.

* Fiziksel, duygusal  özelliklerinin farkında olur.

* İlgi, istek ve yeteneklerinin bilincinde olur ve ona göre hareket eder.

* Vatanını ve milletini sever,haklarını ve sorumluluklarını bilir ve o yönde hareket eder.

* Ulusal bilince sahip bir vatandaş gibi hareket eder.

* Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını benimser  ve bu değerleri  yaşatmaya gayret  eder.

* Bilgiyi uygun bir şekilde kullanmayı bilir.

* Eleştirmeyi ve sorgulamayı öğrenir.

* Dogmatik bilgilere takılıp kalmaz.

* Yaşadığı yeri ve dünyayı tanımaya çalışır.

* Türk Kültürünü araştırır bilgi sahibi olur ve milli bilince sahip olur.

* Empati duygusunu kazanır.

* Ekonominin temel kavramlarını bilir ve yeri geldiğinde hayatında kullanır.

* Hukuk kurallarının bütün insanları kapsadığının farkında olur.

*Bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip eder ve kendide ülkesinin ileriye gitmesi için çalışır.

* Her mesleğin değerli olduğunu bilir ve meslekleri tanır.

*Sosyal sorumluluk duygusu gelişir ve katılıma önem verir.

* Cumhuriyet kavramlarının anlamını iyi bilir.

* Cumhuriyet’in önemini bilir.

* Farklı zamanlardaki toplumlar arası  sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel  etkileşimi analiz eder.

* Tarihinde yaşanmış olayları analiz eder.

* Ülkesinin geçmişte yaşadığı siyasi olayları bilir ve analiz eder

*Yorum gücü ve kabiliyeti artar

* Çevresine duyarlı bir vatandaş olur.

* Çevresindeki doğal kaynakların ve yapay kaynakların dikkatli bir şekilde kullanılacağının bilincinde olur

* Laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşar ve yaşatmaya istekli olur.


One Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir