Süleyman şah kimdir?


Tam adı Süleyman Şah Kaya Alpoğlu’dur. Doğum yeri ve tarihi ile ilgili kesin bilgiler bulunmasa da 1178 yılında doğduğu düşünülmektedir. Oğuzların Kayı boyundan olan Süleyman Şah Ertuğrul Gazi’nin babası, Osman Gazi’nin de dedesidir.

Moğol Hükümdarı Cengiz Han’ın Orta Asya istilası sırasında Türkistan’dan batıya doğru 50 bin kişiyle Kuzey Kafkasya üstünden Doğu Anadolu’ya göç eden, 1214 yılında Erzincan ve Ahlat civarına yerleşen Kayı boyu’nun reisi/beyi olarak bilinmektedir. Kayı Boyu’na mensup bazı aşiretler buradan Diyarbakır, Mardin ve Urfa dolaylarına yerleşmişlerdir.

Kayı Boyu beylerinden birkaç bey ile birlikte Caber’e doğru yol alırken 1227 yılında Fırat nehri’nde boğularak vefat etmiştir. Ölümünden sonra da Caber Kalesi’nin Fırat nehri hizasında kuzeyde yer alan bir kümbete defnedilmiştir. Süleyman Şah’ın mezarının bulunduğu alan ve içinde bulunduğu Suriye toprakları I. Dünya Savaşı sonrası Osmanlı İmparatorluğu’nun kontrolünden çıkınca Fransız Suriye Mandası sınırları içerisinde kalmıştır. Bu bölge Ankara Antlaşması ve Lozan Antlaşması hükümlerine göre Türkiye toprağı olarak kalmıştır. O günden sonra Türkiye sınırları dışında tek Türk toprağı özelliği taşıyan Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın türbesi başında Türk askerleri nöbet tutmaktadırlar.

Süleyman Şah Sungur Tekin, Gündoğdu, Dündar Bey ve Ertuğrul Bey isimli dört erkek çocuk sahibiydi. Bu çocuklardan Sungur Tekin ve Gündoğdu ahalisiyle beraber tekrara eski yurtlarına döndüler. Ertuğprul Bey ve Dündar Bey ise yeni urt aramak ve yerleşmek için Pasin Ovası ile Sürmeliçukur yöresi taraflarına gitmişlerdir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir