Tanzimat Fermanı Özellikleri


Bu dönemin en önemli olayı, Sultan Abdülmecit’in izniyle Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanıp, Gülhane Parkı’nda halka okunan Tanzimat Fermanı’dır.

Tanzimat fermanı’nın (1839) özellikleri

 • Vatandaşlık esasları belirlendi.
 • Can ve mal güvenliği garanti altında alındı.
 • Herkesin gelirine göre vergi sistemi getirildi.
 • Açık yargılama hakkı tanındı.
 • Müsadere yasağı kaldırılarak mal edinime hakkı getirildi.
 • Askerliğin süresi sınırlandırıldı.
 • Kanun önünde herkesin eşit olması sağlandı.
 • Suçun kişiselliği ilkesi benimsendi.
 • İlk kez Padişah kanun üstünlüğünü kabul etti.
 • Devlet harcamaları belli bir kurala bağlandı.
 • Devlet güvencesi getirildi.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir