Tarih Nedir? Bilimsel Tanımı ve Öğeleri Hakkında Bilgiler


https://cankirigundem.com/TARİH NEDİR?

Tarih; geçmişteki olayları, yer-zaman ve faillerini göstererek, kaynaklara dayalı bir biçimde, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilim dalıdır.Tarih’in, bilimsel geçerliliği olan en ciddi tanımı budur. Çünkü bu tanımda, tarihin olmazsa olmaz unsurlarının tümüne değinilmiştir. Şimdi bu unsurların temel anlamlarına bakalım ve tarih bilimi için niçin vazgeçilmez olduklarını görelim.

Geçmişteki olaylar

Tarih, çok doğaldır ki, geçmişteki olayları inceleyerek veriler elde eder. Çünkü tarih, geçmişten ders çıkarma sanatıdır, aynı zamanda! Tarihin, gelecek zamanla uğraşmasını bekleyemeyiz, gerçekleşmemiş olaylar hakkında yorum yapılamaz! Tarih, aynı zamanda içinde bulunulan zamanı da, incelemez. Çünkü, içinde bulunulan zaman devam eden bir süreçtir ve kişisel aktarımlardan kurtulmuş değildir. Bir olayın Tarih konusu olabilmesi için, faillerinin tarihe intikal etmiş olması gerekmektedir. Eğer olayda yer alan kişiler hala hayatta iseler, o olay hakkında objektif yargılara varılamaz ve bilgiler kişisel ve ideolojik düşünce baskıları altında kalarak doğru anlamlandırılıp aktarılamaz.

Yer, zaman ve failler

Her olayın bir gerçekleştiği mekan vardır. Coğrafi unsurlar da, tarihi olaylara etki etmektedir. Savaş stratejileri, yerleşim merkezleri mekan unsurunu önemli kılmaktadır. Bu yüzden de, coğrafya bilimi, tarihe yardımcı bilim dalları arasında yer alır.

Her olayın, tarih sürecinde bir başlama bitiş aralığı vardır ve geçmişten bugüne gelen zaman çizelgesinde konumlanmıştır. İşte olaylar incelenirken, hangi sırayla gerçekleştikleri de önemlidir. Bu nedenle, kronoloji bilimi, tarihe yardımcı bilimler arasında başı çeker.

Tarih bilimi, insanlar içindir. Olayları meydana getirenler, insanlardır. Bu yüzden, olayların içinde yer alan kişilerin -yani failler- bilinmesi, hangi kavme ait olduklarının anlaşılması önemlidir. Antropoloji, etnoloji gibi bilimler, yardımcı bilimlerdir.

Kaynaklar

Tarih, ciddi bir bilimdir. Bilim olmanın özelliği de, belgelere dayanma zorunluluğudur. Uydurma bilgiler, tarihin güvenilirliğine gölge düşürür ve insanlığın vicdanını yaralar. Bu yüzden kaynaklar, tarih araştırmaları için çok değerlidir.

Sebep-sonuç ilişkisi

Tarihin en önemli özelliği, bütünlük göstermesidir. Tarih, bir bölümünü alıp diğer bölümü atılacak bir olgu değildir. Bir olayın sonucu, diğer olayın sebebidir. Bu yüzden tarihi olaylar ele alınırken sebep-sonuç ilişkisinin kurulması çok önemlidir. Tarihte hiç bir olay tek başına bir anlam ifade etmez… İşte tarihin geçmişten ders çıkartan yanı da buradadır. Tarihi süreçte görülen benzer olayların benzer sonuçlar doğuruyor olması, gelecek sürecin planlanması açısından aydınlatıcı bir veri oluşturmaktadır.

https://cankirigundem.com/


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir