Tecvid nedir?


 

Tecvid sözlükte işi iyi ve güzel yapmak, süslemek, güzelleştirmek, iyi ve güzel söz söylemek gibi anlamlara gelir. Dini bir terim olarak ise tecvid; harfleri ve kelimeleri yerine göre uzatmak, sesleri birbirine katmak, gerekli yerlerde durmak vb kurallara dikkat ederek Kur’an-ı Kerim’in, doğru ve güzel bir şekilde okunmasını konu alan ilim dalıdır.

Tevid; Kur’an-ı Kerim’in, harflerin mahreçlerine (çıkış yerlerine) ve sıfatlarına uygun olarak hatasız bir şekilde okunmasını sağlamayı amaçlar. Kur’an-ı Kerim’i okurken tecvid kurallarına uymak gerekir. Çünkü Kur’an ayetlerinin lafız ve anlam bütünlüğünün korunmasını tecvid kurallarına uymaya bağlıdır. Dolayısıyla tecvid kuralları, Kur’an tilavetinin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Kur’an-ı Kerim’in lafız ve ayetlerinin anlamlarındaki ahenk ancak kurallarına uygun bir okuyuşla ortaya çıkar.

Yüce Rabb’imiz hem Peygaberimizden hem de onun şahsında bizden, Kur’an-ı Kerim’i tertil üzere okumamızı istemektedir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir