Tektonik Göller Nedir? Tektonik Göller Nasıl Oluşur


Tektonik Göller: Yer kabuğu hareketlenmeleri sonucunda oluşan çöküntü ve kırılmalara dolan su birikintileriyle oluşan göllerdir.

Yer kabuğu faaliyetleri sonucunda özellikle deprem kuşaklarında oluşan göller coğrafik bir bölgenin yeraltı hareketliliği ile ilgili oldukça güvenilir bilgiler vermektedir. Dünya’da Baykal Gölü, Lut Gölü, Hazar Gölü en büyük göllerdendir.

Türkiye’nin birçok bölgesinde tektonik göl bulunmaktadır. Bu Anadolu’nun son zaman diliminde meydana geldiğini ve yer kabuğu faaliyetlerinin hala sürmekte olduğu gösterir. Bu nedenle Anadolu deprem kuşağında yer almaktadır.

Bugüne kadar Anadolu’da birçok tektonik göl oluşmuştur. Van Gölü, Tuz Gölü, Eğirdir Gölü, Burdur Gölü, Manyas Gölü, Sapanca Gölü, İznik Gölü, Beyşehir Gölü en çok bilinen göllerdir.

Tektonik Göller Nasıl Oluşur

Göl
Göl

Tektonik göller depremlerden sonra meydana gelen su kaynaklarıdır. Bu nedenle hangi bölgenin ne zaman göl olacağı bilinemez. Sismologların deprem kuşaklarını oluşturdukları çalışmalar sonucunda yer kabuğu faaliyetleri yakında incelenmekte ve takip edilmektedir.

Depremler su kaynaklarının yerini değiştirebilir. Bu nedenle bir bölgede birden fazla tektonik göl oluşabilir. Bir deprem bölgesinde tektonik göller de zarar görebilir. Deprem gibi yıkıcı sonuçları olan bir doğal afetin tektonik göl gibi doğaya faydalı bir miras bırakması da tabiat dengesi açısından oldukça dikkat çekicidir.

Tektonik göller, en çok deprem kuşakları bölgelerinde yer alır. Göllerin büyüklüğüne göre denizcilik faaliyetleri de gerçekleştirilebilir. Bazı tektonik göllerde adacıklar bile oluşmuştur. Taşımacılığın ve turizmin geliştiği tektonik göller de vardır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir