Türkiye’nin Özel Konumu ve Sonuçları


Türkiye’nin özel konumu ve sonuçları nelerdir?

 • Türkiye Asya, Afrika ve Avrupa’nın birbirine en çok yaklaştığı yerde bulunur. Asya ile Avrupa arasında köprü görevini üstlenir.
 • Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Ermenistan, Nahcivan, Azerbeycan, İran, Irak ve Suriye sınır komşularıdır.
 • Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’e kıyısı olan bir yarımada ülkesidir.
 • Genç ve dinamik bir nüfus yapısına sahiptir.
 • İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahiptir.
 • Dünya petrollerinin büyük bir kısmını bulunduran Ortadoğu ülkeleri ile Kafkas ülkelerine komşudur.
 • Bunun için Ortadoğu’dan Avrupa’ya giden petrol boru hatları ülkemizden geçmektedir.
 • Zengin yeraltı ve yerüstü kaynakları ile genç bir nüfusa sahip olması uluslararası alandaki gücünü artırmıştır.
 • Yukarıdaki özelliklerden dolayı Dünya ticaretinde önemli bir yere sahiptir.
 • İslam alemi ve Hristiyan alemi arasında bulunması ve birçok medeniyete beşiklik yapması tarihi ve turistik önemini artırmıştır.
 • Türkiye, Alp-Himalaya dağ kuşağı üzerinde bulunur. Bu nedenle yeryüzü şekiller dağlık ve engebeli yükselti ortalaması fazla, yer yapısı kırıklı, deprem tehlikesi yüksek ve sıcak su kaynaklarınca zengindir.
 • Batıdan doğya doğru gidildikçe yükselti arttığı için sıcaklık düşer, karasallık artar.
 • Dağlar genellikle doğu – batı yönünde uzanır.
 • Ege Bölgesinde dağlar kıyıya dik, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde ise paralel uzanır.
 • Yer şekilleri engebeli olduğu için, gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki fark fazladır.
 • Özel konumdan dolayı, iklim, bitki örtüsü, tarım ürünleri çeşidi vb fazladır.

One Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir