Yeraltı Suları Nasıl Oluşur


Yeraltında bulunan sulara adı üzerinde “Yeraltı suları” adı verilmektedir. Yeraltında bulunan su depoları yağmur ve kar sularının yer altındaki geçirimli tabakalardan sızarak geçirimsiz bir tabakanın üzerinde birikmesi ile oluşmaktadır.

Yeraltı sularının beslendiği kaynak öncelikle kar ve yağmur yağışlarıdır. Yağışlarla yeryüzüne düşen suların yeraltına sızma oranı o arazinin geçirimlilik oranına ve kayaçların ne kadar gözenekli olduğuna bağlıdır. Arazi ne kadar geçirimli ve gözenekli ise sular yeraltına o kadar fazla sızmaktadır. Bu nedenle de yeryüzünde bol yağış alan ve gözenekli olan araziler yeraltı suları bakımından son derece zengindir.

Yeraltında akifer bünyesinde biriken sular farklı farklı şekillerde yeryüzüne çıkar ve yeraltı suları kaynakları meydana getirirler. Bu nedenle de yeraltı suları kaynakları meydana geldikleri yerlere göre farklı isimler almaktadırlar.

Yer Altı Suları Nasıl Oluşur

Yeraltı Suları

Yamaç (Vadi) Kaynağı: Yeraltı suyu tablasının vadi yamaçlarının kestiği yerlerde oluşan yer altı suları istanbul escort kaynaklardır.

Karstik Kaynaklar: Kolaylıkla çözünme özelliği gösteren karstik arazilerin olduğu yerlerde erime ile oluşan boşluklarda biriken suyu yeryüzüne çıktığı kaynaklardır.

Fay Kaynağı: Kırıklı yapıların olduğu yerlerde fay hattı boyunca yeryüzüne çıkan suların meydana getirdiği kaynaklardır.

Gayzer (Kaynaç) Kaynaklar: Volkanik dağların bulunduğu yerlerin derin bölümlerindeki suların sıcak gazların basıncı ile yeryüzüne püskürme şeklinde su ve buhar olarak çıktığı kaynaklardır. Dünya üzerinde bu kaynaklar Yeni Zelanda ve İzlanda’da sık sık görülmektedir.

Artezyen: İki tane geçirimsiz tabaka arasında bulunan geçirimli tabakada biriken suların sondaj yöntemi ile yeryüzüne çıkarılması sonucunda meydna gelen kaynaklardır.

Yeraltı Suları Nasıl Oluşur Kısaca Bahsettiğimiz Yazımız Hakkındaki Yorum ve Sorularınızı Yorum Alanından Hemen Bize Yazın. 


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir