Yeşil Kimya ve Çevre Kimyası Nedir?


Yeşil kimya atık yönetimi. Ancak belirli bir kimyasal süreçte üretilen atıkların yönetimini içerir. Çevre kimyası, kimyanın kimyasal yönleri hakkında çalışabileceğimiz bir bilgi dalıdır. Bu kimya dalı, kirletici maddelerin doğadaki analizini ve diğer birçok alanla birlikte toprak analizini içerir.

Yeşil Kimya Nedir?

Yeşil kimya, kimyasal işlemlerden elde edilen atığı yönetdiğimiz bir kimyasal tekniktir. Bu nedenle, tamamen kimyasal atıklardan kurtulmak suretiyle çevreyi temizlemeyi içerir. Biz buna sürdürülebilir kimya diyoruz. Esas olarak yeşil kimyada incelediğimiz şey, kimyasal bir süreçte minimum miktarda kimyasal kullanmak ve tehlikeli atık oluşumunu en aza indirmektir.

Bu nedenle, bu kimya dalı, kimyanın çevresel etkilerine odaklanmaktadır. Yeşil kimyada kullandığımız bir dizi prensip var. Paul Anastas ve John C. Warner bu kuralları yaratan kişilerdi. 12 ilke vardır.

 1. Önleme (atıkların önlenmesi atık yönetiminden daha iyidir)
 2. Atom ekonomisi (kimyasal sentez sürecinde materyalleri en aza indirmeye çalışın)
 3. Daha az tehlikeli kimyasal sentez (kimyasal işlem daha az toksik kimyasallar kullanmalıdır)
 4. Daha güvenli kimyasalların tasarlanması (işlemin son ürünü toksik olmamalıdır)
 5. Daha güvenli çözücüler ve yardımcılar (mümkün olan her yerde yardımcı kimyasallardan kaçınmalıyız)
 6. Enerji verimliliği için tasarım (kimyasal proses için en az enerji)
 7. Yenilenebilir hammaddelerin kullanımı (yenilenebilir hammaddeler, daha az miktarda atık oluşturmasını sağlar)
 8. Türevleri azaltın (gereksiz bileşiklerin üretimini en aza indirin)
 9. Kataliz (süreci hızlandırmak için reaksiyonları katalizleyebiliriz)
 10. Bozulma için tasarım (sürecin yan ürünlerini daha da azaltabiliriz)
 11. Kirlilik önleme için gerçek zamanlı analiz (daha fazla kirlilik önleme için analitik yöntemler geliştirmeliyiz)
 12. Kaza önleme için doğal olarak daha güvenli kimya (mümkün olan her yerde patlayıcı olmayan veya yanıcı olmayan işlem için malzemeleri seçin)

Çevre Kimyası Nedir?

Çevre kimyası, doğada meydana gelen kimyasal süreçleri incelediğimiz ve analiz ettiğimiz bir kimya dalıdır. Buna, kimyasal kirlilik derecesinin belirlenmesinde önemli olan ana bilgi dalının bir disiplini diyoruz. Bu alan, esas olarak kimyasalların çevre kirliliği üzerindeki etkilerine ve kimyasal sentez işlemleri için yenilenemeyen besleme stoğu kullanılarak azaltılmasına odaklanmaktadır.

Bu kimya alanında, doğada bir kimyasal türün kaderini inceliyoruz; hava, su ve toprak. Aynı zamanda, insan faaliyetlerinin ve biyolojik aktivitelerin bu kimyasallar üzerindeki etkilerini de belirler. Bu alan, su kimyası, toprak kimyası ve atmosfer kimyası gibi çeşitli alt kategorileri içermektedir. Ayrıca kontaminasyon hakkında da çalışmalar yapıyoruz. Bir kirletici, gerekli olandan daha yüksek seviyede bulabildiğimiz bir kimyasal maddedir. Kirleticiler, insan aktiviteleri veya biyolojik aktiviteler nedeniyle oluşabilir.

Bunun dışında toprak, su ve hava kalitesini belirlemede kullandığımız göstergeler var. Örneği , su kalitesini belirlemede çözünmüş oksijen (DO seviye), BOD seviyesi, KOİ seviyesi , pH vb. Gibi parametreler kullanılır. Ayrıca, çevresel kimyadaki analitik teknikler niteliksel veya niceliksel olabilir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.