Zeka Testi Ne Zaman Yapılır?


Zeka testi son zamanlarda bir hayli ilgi görmektedir. Bunun nedeni ebeveynlerin çocuklarının hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve eğitim açısından çeşitli yönlendirmelerde bulunmak istemesidir.

Zeka testi uygulamasında oldukça dikkatli olmak gerekmektedir. Zeka testleri belirli etik ilkeler, kurallar ve riskler çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Zeka testleri bir ihtiyaç gereği yapılmalıdır. Bu ihtiyacın sonucunda da çocuk ve aile faydalı birtakım veriler elde etmelidir. Çocuğun bir yarar kazanmadığı zeka testleri olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu bilgilerin dışında sadece çocuğun zeka puanını öğrenmek için yapılan testler çocuğa psikolojik olarak zarar verebilmektedir.

Zeka testlerinin uygulanmasını gerektiren iki kıstas bulunmaktadır. Bunlar çocuğun üst düzey performans göstermesi veya yetersiz performans göstermesi ile ilgilidir. Her iki durum sonucunda  da çocuğun eğitim planının yapılanması gerekmektedir.

Yetersiz zekadan dolayı yapılması amaçlanan zeka testlerinde şu noktalara dikkat edilmelidir:

  • Çocuğun okuma, yazma, öğrenme hızı, yavaşlık, aritmetik işlemlerde zayıflık ve zor öğrenme gibi durumlar sergilemesi.
  • Sosyal ilişkilerin zayıf olması ve uyum sağlayamama ile birlikte çocuğun kendi ihtiyaçlarını gidermede yetersiz kalması.
  • Genel gelişim tablosunda görülen zayıflık

Çocukların üstün performans sergilemesi sonucunda yapılacak olan zeka testlerinde de şu kriterler aranmalıdır.

  • Çocuğun kuvvetli merak duygusu içerisinde olması.
  • Hafıza ve öğrenme konusunda başarılı olması ve akıl yürütme ile problem çözebilmesi.
  • Dil becerisinin, kelime hazinesinin ve kelime kavrayışının yüksek olması.
  • Yaratıcılık ve hayal dünyası bakımından gelişmiş olması.

Zeka testleri mutlaka bir uzmanla değerlendirilmelidir. Uzmanlara göre zeka testleri bu gibi durumların görülmesi durumunda yapılmalıdır. Ayrıca bir çocuk için en uygun zeka testi yaşı 5-8 yaş aralığıdır. Zeka testlerinin nicelik yerine nitelik bakımından kaliteli olması oldukça önemlidir. Zeka testlerinin tam olarak güvenilir sonuçlar vermesi mümkün değildir. Fakat elde edilen değerler zekanın yaklaşık değerini gösterebilmektedir.

Öncelikli olarak zeka testi bir amaç değil araç olmalıdır. Zeka testleri çocuğun eğitimine yön vermek için kullanıldığında oldukça faydalıdır. Bu sayede birçok durumun önceden tedbiri alınmış olur. Elde edilen değerlerin gizli tutulması ve çocuğun ailesi dışında kimseyle paylaşılmaması gerekmektedir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir